Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

synonymum telo

telo - synonymá skupina 1: Nezaradené

kostra, rám, rámček, skelet, torzo, trup,

Synonymum kategórie: -

Definície slov / fráz telo:

Telo môže byť:

  • v biológii, anatómii, fyziológii, športe: organizmus (v zmysle súbor orgánov a orgánových sústav), najmä živočíšny alebo ľudský, v konkrétnom priestorovom rozpoložení a často s dôrazom na vonkajšiu podobu, pozri organizmus, živá bytosť a napr. telo človeka
  • vo filozofii a náboženstve: pozri telo (filozofia)
  • v joge: pozri telo (joga)
  • podstatná časť niečoho

Tags spojené s :telo

Słownik synonimów telo :: Thesaurus telo :: Synonymous words (phrases, definitions, words) telo :: telo definition::

Popular synonyms in other languages

d'odaiméadair :: fietsparcours :: steam chest ::