Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: z

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: z ::

z jedného kusu | z tohto dôvodu | z veµkej časti | za ľiadnych okolností | za predpokladu | za prvé | zaąifrova» | záąita | záąkodník | zaąkrípa» | zaąkrti» | zaąpicatený | zaąpinenie | zaąpini» | záątita | zábava | zabávač | zabáva» | zabáva» sa | zabavenie | zabavený | zabavi» | zábavný | zabezpeči» | zabezpeči» sa | zabijak | zabíja» | zabitie | zabi» | zabi» jedom | zablatený | záblesk | zablesknutie | zablokova» | zablúdi» | zabodnú» | zábradlie | zábrana | zabráni» | zabraňova» | zábrany | zabra» | zabuchnú» | zabudnú» | začarova» | zača» | zaceli» sa | zachádzka | zachmúrený | zachmúri» sa | záchod | zachovávajúci | zachováva» | záchrana | Záchranca | zachránený | zachráni» | záchranka | záchranná akcia | záchranná vesta | zachraňova» | záchvat | zachváti» | zachvenie | záchvev | zachyti» sa | záchytka | začiatočník | začiatočný | začiatok | začínajúci | začína» | zacinka» | začlenenie | začleni» | záclona | zacloni» | začudovanie | zadávi» | zadebni» | zadnica | zadok | zadrhnú» sa | zadrie» sa | zadrľa» | zadrľovaný | záduch | zadumaný | zádumčivý | zadunie» | zadusi» | zadusi» sa | zafarbenie | zafír | záhada | záhadnos» | záhadný | zaháji» | zahákova» | zahali» | zahanbi» | zaháµač | záhaµčivos» | záhaµčivý | záhlavie | zahliadnu» | zahna» | zahna» do úzkych | zahniezdi» sa | zahnívajúci | zahníva» | zahnú» | zahradi» | záhradná besiedka | zahraničie | zahráva» si | zahra» | zahrdúsi» | zahria» | zahria» sa | zahrmenie | zahŕňa» | zahrnutie | zahrnutý | zahrnú» | zahryznutie | záhuba | zahubi» | zahuča» | zahvízda» | záhyb | zahynutie | zahynú» | zahµadený do diaµky | zaiste | zaisti» | zaisti» si | zajačanie | zajača» | zajakanie | zajatec | zájazd | zaja» | zakaąlanie | zakaľdým | zákazník | zákernos» | zákerný | základ | zakladač | zakladateµ | zaklada» | zaklada» sa | základňa | základný | základný náter | základný princíp | základný prvok | základy | zaklapnú» | zaklia» | zaklína» | zaklopa» | zakódova» | zákon | zakončenie | zakonči» | zákonitý | zákonník | zákonnos» | zákonný | zákonodarstvo | zákop | zakorenený | zakrátko | zakresli» | zakriča» | zakrivi» | zakroči» | zákrok | zakry» | zakúpi» | zakúri» | zákusok | zakvičanie | zakviča» | záleľa» | záleľitosti | záleľitos» | zalepi» | záletník | záliv | zaľi» | zálohova» | zaloľenie | zaloľi» | záloľné | záludný | zamazaný | zamedzi» | zámena | zameniteµnos» | zameniteµný | zameni» | zámer | zámerne | zámerný | zamestnanci | zamestnanie | zamestnaný | zamestnáva» sa | zamestna» | zamieąa» | zámienka | zamierenie | zamieri» | zamietavý | zamietnu» | zamilovaný | zamknú» | zamlčanie | zamlča» | zamlčova» | zámok | zámoľný | zamori» | zamota» sa | zámotok | zamračený | zamrači» sa | zamruča» | zamumla» | zamýąµa» | zamyslený | zanecha» | zanedbaný | zanedba» | zanedlho | zaneprázdnený | zanies» | zánik | zaniknú» | zaobchádza» | zaobera» sa | zaoblený | zaobstara» | zaostalos» | zaostalý | zaostávajúci | zaostáva» | zápach | zapácha» | západka | zapadnutý | zapadnú» | zápal | zapálený | zápas | zápasisko | zápasi» | zapcha» | zapią»anie | zapią»a» | zápis | zapísa» | zapísa» si | zapíska» | zápisné | zápisník | zaplatená čiastka | zaplatenie | zaplati» | záplava | zaplavenie | zaplavi» | zaplies» | zaplies» sa | zapnú» | započa» | zapojenie | zapoji» | zapoľiča» | zápoli» | zápor | záporná postava | záporný | záporný hrdina | zapôsobi» | zápoµa | zapráąi» | zapretie | zapríčini» | zaprie» | zaprisaha» | zaráľajúci | zaráľka | zarás» | zarazi» | zareagova» | zárez | zareza» | zariadenie | zariadi» | zarmútený | zarmúti» | zármutok | zarobi» | zárodočný | zárodok | zároveň | zarovnaný | zaruči» | zaruči» sa | záruka | zarytos» | zarytý | zas | zas a zas | zasadanie | zásaditý | zásadný | zásadovos» | zasadzova» sa | zásah | zasahovanie | zasahova» | zase | zaseknú» sa | zasiahnu» | zasia» | zasielateµ | zaskoči» | zasla» | zaslepený | zásluhou | zasluhova» | zaslúľene | zaslúľený | zaslúľi» | zaslúľi» si | zasnený | zásoba | zásobáreň | zaspáva» | zaspieva» | zástanca | zastaraný | zastavi» | zastávka | zasta» | zasta» sa | zástena | zastihnú» | zastonanie | zastraąi» | zastraąova» | zastrčený | zastrči» | zástrčka | zastreli» | zastrie» | zástup | zástupca | zastúpenie | zastúpi» | zastupova» | zasunú» | zásuvka | zasvätenec | zasvätený | zasväti» | zasyča» | zasypáva» | zasypa» | zatáčka | zatajenie | zataji» | zatajovanie | zátarasa | zatarasenie | zatarasi» | zatelefonova» | zatemni» | zatiahnu» | zatiahnu» sa | zatiaµ | zatiaµ čo | zatieni» | zatknú» | zatoči» | zátoka | zatratenie | zatratený | zatrati» | zatrepa» | zatuchnutý | zatúla» sa | zatvrdnú» | zaucho | zaúčtova» | zaujatos» | zaujatý | záujem | zaujímavý | zaujíma» | zaujíma» sa | zaumieni» si | závada | zavádza» | zaváha» | zavali» | závaľnos» | závaľný | závan | zavanú» | zaváranina | zavára» | zavarené ovocie | záväzok | záver | záverom | závery | záves | zavesený | zavesi» | závet | zaviazaný | zaviaza» | závidie» | zavies» | závisie» | závis» | zavlaľova» | závod | závodisko | závodi» | závodná jedáleň | zavodni» | zavodňova» | závoj | zavola» | závora | zavŕąi» | závrat | zavrhnú» | zavrhova» | zavrieska» | zavrie» na závoru | zavrtie» | zavŕzga» | zavzlyka» | záznam | zaznamenanie | zaznamenáva» | zaznieva» | zázračný | zazvonenie | zazvoni» | zá»ah | zá»aľ | za»aľenie | za»aľi» hypotékou | za»uka» | záµuba | zaµudnenos» | zaµudnený | zaµudni» | zbabelec | zbabelý | zbabra» | zbada» | zbavi» ilúzií | zbavi» sa | zbavi» vnútorností | zbavujúci | zbedači» | zbeh | zbehnú» | zbeľný | zberač | zberba | zbičova» | zbierka | zbierka zákonov | zblednú» | zbojník | zbor | zbúra» | zbytky | zbytočnos» | zbytočný | zbytok | zdanlivý | zdatnos» | zdatný | zda» sa | zdedený | zdedi» | zdemolova» | zdepta» | zdesenie | zdesený | zdĺhavý | zdobi» | zdochlina | zdokonalenie | zdokonali» | zdokonali» sa | zdola | zdola» | zdôrazni» | zdôrazňova» | zdôvodni» | zdravotná sestra | zdravotné | zdravotník | zdravý | zdravý rozum | zdriemnu» si | zdrľanie | zdrľanlivos» | zdrľanlivý | zdrľa» | zdrľova» sa | zdroj | zdrsnie» | zdrsni» | zdruľenie | zdrvený | zdrvi» | zdvíha» sa | zdvihnú» | zdvihnú» sa | zdvojenie | zdvoji» | zdvoji» sa | zdvojnásobi» | zdvojnásobi» sa | zdvorilos» | zdvorilý | zelenáč | zelené rastlinné farbivo | zelený | zem | zeman | zgerba | zharmonizova» | zhati» | zhltnú» | zhluk | zhnitý | zhni» | zhoda | zhodi» | zhodnos» | zhodnoti» | zhodnú» sa | zhodný | zhodova» sa | zhon | zhora | zhorąenie | zhorie» | zhotovenie | zhovievavos» | zhovievavý | zhrbi» | zhrbi» sa | zhrdzavený | zhŕknu» sa | zhrnutie | zhrnú» | zhromaľdenie | zhromaľdi» sa | zhromaľďova» | zhruba | zhrubnú» | zhubný | zhusti» | zhýralec | zhýralos» | zhýralý | ziątný | zima | zimník | zintenzívni» | zintenzívni» sa | zisk | získanie | získavanie času | získa» | získa» prevahu | získa» spä» | zistenie | zisti» | zís» sa | zis»ova» | zjav | zjavenie | zjavný | zjazd | zjazdný | zjedna» | zjednoduąi» | zjednotenie | zjednotený | zjednoti» | zjednoti» sa | zjemni» | zjes» | zlá vôµa | zladi» | zláka» | zlatíčko | zle | zlepąenie | zlepąi» | zlepąi» sa | zlepąovateµ | zlepąova» sa | zletova» | zlikvidova» | zlisova» | zlíza» | zloba | zločinec | zločinecký | zločinný | zlodej | zloľenie | zloľitos» | zloľitý | zloľi» | zloľi» sa | zloľka | zlom | zlomenie | zlomenina | zlomi» | zlomkovitý | zlomyseµnos» | zlomyseµný | zloreči» | zlosovanie | zlosti» sa | zlos» | zlovestný | zlúči» | zlúči» sa | zlučovanie | zlupnú» | zlý | zlý duch | zlyhanie | zlyha» | zmáča» | zmäkči» | zmäkčovací prostriedok | zmäkčovadlo | zmäknú» | zmanipulova» | zmapova» | zmari» | zmätenie | zmätenos» | zmätený | zmätok | zmazanie | zmeąka» | zmena | zmenąenie | zmenąi» | zmenąi» sa | zmenený | zmeni» | zmeni» sa | zmeravený | zmes | zmeták | zmias» | zmieąanina | zmieąa» | zmieąa» sa | zmienený | zmieni» sa | zmienka | zmier | zmierenie | zmierlivos» | zmiernenie | zmierova» | zmiesi» | zmiesi» sa | zmies» | zmilova» sa | zmiznú» | zmluva | zmluva o prenájme | zmluvná strana | zmocnenec | zmontova» | zmrąti» sa | zmrazi» | zmŕtvychvstanie | zmrzači» | zmrznú» | zmysel | zmyselnos» | zmyslový | zmy» | znáąanlivos» | znáąanlivý | značka | značne | značný | znak | znak rodu | znaková abeceda | znalec | znalosti | znalos» | znamena» | znamenie | znamenite | znamenitý | známka | známkova» | známos» | známy | znárodni» | znázornenie | znázorni» | znechuti» | znečistenie | znečisti» | znecitlivie» | znemoľni» | znenie | znepokojenie | znepokojený | znepokoji» | znepokojova» | znesiteµný | znesväcova» | znesväti» | znetvorenie | znetvorený | znetvori» | zneucti» | zneuľitie | zneuľívanie | zneuľi» | znevaľova» | zničenie | zniči» | zničujúci | znies» | znie» | zníľenie | zniľova» | znovu | znovu nadobudnú» | zo začiatku | zoąalie» | zoąikmi» | zoąiroka | zoąit | zoąi» | zoątátni» | zobák | zoba» | zobrazený | zobrazi» | zobrazovacia jednotka | zobra» | zodpovedajúci | zodpoveda» | zodpovednos» | zodra» | zohavi» | zohna» | zohnú» sa | zohra» | zohyzdi» | zoľltnú» | zomrelý | zomrie» | zóna | zoo | zoologická záhrada | zopár | zorný uhol | zosadenie | zosadi» | zosilnenie | zosilni» | zosilni» sa | zoskupenie | zoslabenie | zoslabnú» | zosmieąnenie | zosnulý | zosobáąi» | zosobnenie | zosobnený | zosobni» | zospodu | zostatok | zostava | zostáva» | zostavi» | zosta» | zostri» sa | zostroji» | zostručni» | zostup | zostupovanie | zosunú» sa | zosypa» sa | zotavenie | zotroči» | zotrváva» | zovňająok | zozbiera» | zoznam | zoznámi» | zradca | zradi» | zradný | zrak | zrakový | zráľa» sa | zráľka | zranenie | zrani» | zrazenina | zrazi» | zrazi» sa | zrazu | zrejme | zrejúci | zrelý | zreteµ | zreteµne | zreteµný | zrevidova» | zreza» | zriadenie | zriaďovateµ | zriec» sa | zriedi» | zriedka | zrieknutie sa | zrie» | zrkadlenie | zrkadli» sa | zrnko | zrno | zrod | zrodenie | zrodi» | zröntgenova» | zrovna» zo zemou | zruąenie | zruąiteµný | zruąi» | zruinova» | zrútenie | zrúti» sa | zrýchlenie | zrýchli» sa | zub | zubár | zubatý | zúbkovanie | zúbkovaný | zubná protéza | zubný lekár | zúčastnený | zúčastniaci sa | zúčastni» sa | zúčtovanie | zúfalstvo | zúfalý | zúľenie | zuľitkova» | zuľujúci sa | zurčanie | zurča» | zúrivos» | zúrivý | zúri» | zúrodni» | zväčąi» | zväčąi» sa | zväčąovacie sklo | zväčąujúci sa | zvädnutý | zvádzanie | zvaľova» sa | zväz | zväzok | zväzova» | zved | zvedenie | zveličovanie | zverák | zverejnenie | zverejni» | zveri» | zverský | zverstvo | zvesela | zvestovateµ | zves» | zveµaďova» | zviaza» | zviera | zvierací | zvieratstvo | zvies» | zvinutý | zvíri» | zvisle | zví»azi» | zvláątnos» | zvláątny | zvláątny človek | zvláą» | zvliec» sa | zvlnený | zvodný | zvola» | zvolený | zvon | zvonček | zvonenie | zvoni» | zvraąti» | zvraca» | zvrat | zvrátenos» | zvrátený | zvráti» | zvrchník | zvrchovanos» | zvrchovaný | zvrchu | zvrhlík | zvrhlos» | zvrhlý | zvrhnutie | zvuča» | zvučný | zvýąenie | zvýąi» | zvýąi» sa | zvyk | zvyklos» | zvyknú» | zvyknú» si | zvyky | zµahčova» | zµahka | zµava | zµavi» | zµutovanie | zµutova» sa |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |