Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: v

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: v ::

v biede | v celku | v cudzine | v duchu | v ľiadnom prípade | v neporiadku | v podstate | v prvej rade | v prvom rade | v skutočnosti | váąeň | vábivý | vábi» | vábny | väčąina | väčąinou | väčąou mierou | vada | vadi» | vadi» sa | vąednos» | vąedný | vąehochu» | vąeliek | vąemocne | vąemocný | vąemohúci | vąeobecný | vąestranný | vagabund | vagón | váhavo | váha» | vąímavý | vąimnú» si | vak | val | valec | valencia | váľený | vali» | vali» sa | váľi» si | váľne | váľnos» | váľny | valuta | vamp | vandal | vandrák | vankúą | vanú» | vápenatie» | vápenec | vápnik | vápno | vari | variabilný | variant | varieté | vari» sa | varova» | varovný | vątepi» | vątiepi» | vatra | väz | vazal | vazalstvo | väzba | väzenie | väzenský dozorca | väznica | váµa» | váµa» sa | vbodnú» | včasný | vcelku | vchádzajúci | vchod | včleni» | vďačnos» | vďaka | veątba | veątec | veątecký | veąti» | vec | večera» | večerný oblek | večerný úbor | veci | večierok | vecná lotéria | večne | vecný | vedec | vedecký | vedecký pracovník | vedie» | vedome | vedomie | vedomosti | vedomos» | vedomý | vedro | vedúca osobnos» | vedúci | vedµająí | vedµająie | vedµająie zamestnanie | vek | velebenie | velebi» | velebný | velikán | veliteµ | venček | venerický | veniec | venova» | ventilácia | ventilátor | verąe | verąova» | verbálny | verbova» | verejne | verejný | veri» | vernos» | verný | veru | verva | verzia | veseli» sa | veselo | veselos» | veselý | vesmír | vesta | vestibul | veta | vetchý | veterán | vetrák | vetranie | vetri» | vetroň | vetva | vetvenie | vetvi» sa | veµa | veµké brucho | veµkoduąnos» | veµkoduąný | veµkolepos» | veµkolepý | veµkomyseµnos» | veµkomyseµný | veµkoobchodník | veµkorysos» | veµkorysý | veµkostatok | veµkos» | veµký | veµmi | veµmi nákladný | veµmoľ | vhod | vhodne | vhodnos» | vhodný | viac-menej | viacej | viacročný | viazanka | viaza» | viaza» sa | via» | vibrova» | víchrica | vidie» | vidina | viditeµný | viera | viera v osud | vierohodnos» | vierohodný | vierovyznanie | vieska | vies» | vies» boj | vikár | vikier | vina | vinąova» | vineta | vínny | vínový | virtuozita | visačka | visiaci | visie» | visutý | vitalita | vitamín B6 | vitamín D | vítanie | víta» | vízia | vizuálny | ví»az | ví»azný | ví»azstvo | vjazd | vklad | vkroči» | vkus | vláči» | vláči» sa | vláčny | vláda | vladár | vládca | vládne | vládnuci | vládnu» | vlajka | vlajková ľrď | vlajkový stoľiar | vlak | vláka» | vláma» sa | vlas | vlastenec | vlastenectvo | vlastne | vlastník | vlastnos» | vlastný | vlas» | vľdy | vľdycky | vleklý | vlhko | vlhkos» | vlia» | vliec» | vliec» sa | vľitý | vlnitý | vlni» | vlni» sa | vlnobitie | vloha | vloľi» | vloľi» sa | vloľka | vnadidlo | vnies» | vniknutie | vniknú» | vnímajúci | vnímateµný | vnímavý | vníma» | vnucova» sa | vnútornosti | vnútorný | vnútro | vnútroątátny | vo vnútri | vo výąke | vo výsluľbe | vo vzduchu | vôbec | vodca | vodcovský | vodcovstvo | vodováha | vojaci | vojak | vojenský vyslúľilec | vojnové loďstvo | vojnové pole | vojnový | vojnový materiál | vojsko | vôl | vola» | voli» | volský | vôňa | voňavý | vonkająí | vonkająí okraj | vonkająia strana | vonkająok | vonku | vonný | vopcha» | votka» | votrelec | votrie» sa | voz | vozidlo | vozi» | vôµa | voµba | voµby | voµne | voµno | voµnos» | voµný | voµný čas | vpád | vpadnú» | vpísa» | vplyv | vplyvný | vpravo | vrah | vrak | vraľda | vraľdenie | vraľdi» | vraľedný | vráska | vráta | vráti» | vráti» sa | vrátka | vratký | vrátnik | vravie» | vrazi» | vrch | vrchný | vrchol | vrcholi» | vrcholok | vrece | vreckár | vreckovka | vreckový zlodej | vrelý | vreskot | vrh | vrhanie | vrhnú» sa | vrieskanie | vrieska» | vrie» | vrodený | vrstovník | vŕta» | vŕta» sa | vrtie» | vrtie» sa | vrtkavý | vrtoch | vrub | vrúbkovanie | vrúbkovaný | vrúbok | vrúcnos» | vrúcny | vrúti» sa | vryp | vŕzga» | vsieti» | vskutku | vsta» | vstrebávanie | vstreli» | vstup | vstúpi» | vstupná hala | vstupné | vsunú» | vsuvka | vtekanie | vtelený | vteli» | vtiera» sa | vtip | vtipkár | vtipkova» | vtipný | vtisnú» | vtlači» | vtrhnutie | vy | vyąetrenie | vyąetrovací | vyąetrovanie | vyąetrujúci | vyąívanie | výąivka | vyąklbnutie | vyąkoli» | vyąteknú» | vybafnú» | vybájený | výbava | vybavenie | vybavi» | vybavi» sa | vybavi» si | výbeh | výber | vyberavý | výberový | vybieha» | vyblednú» | výbojka | výbojný | výbor | výborná | výborne | výborný | vybraný | vybra» | vybrúsi» | výbuąnina | výbuch | vybuchnú» | vybudova» | vyčasi» sa | vyčerpanie | vyčerpanos» | vyčerpaný | vyčerpávajúci | vyčerpa» | vychádzka | vychladi» | východ | východisko | vychodi» | východne | výchova | vychovávateµ | výchovný | vychvaµovanie | vychvaµova» | vycibri» | vycíti» | výčitka | výčitky | výčitky svedomia | vyčkávanie | vyčka» | vyčleni» | vycli» | výčnelok | vyčnieva» | vycuca» | vyčucha» | výcvik | výdaje | vydanie | vydávanie | vydavateµ | vydáva» | výdavky | vyda» | vyda» sa | vydedenec | vydesi» | vydierač | vydolova» | vydrancova» | vydrľa» | vydrľova» | vydutý | vydýchnu» naposledy | vyhadzov | vyhladenie | vyhladený | vyhladi» | vyhladovaný | vyhlási» | vyhĺbenina | vyhĺbi» | vyhliadka | vyhňa | vyhnanec | vyhnanstvo | vyhna» | vyhnutie sa | vyhnú» sa | výhoda | vyhodi» | výhodnejąí | vyhodnoti» | výhodný | vyhorie» | vyhovára» sa | vyhovie» | výhovorka | vyhovova» | vyhovujúci | výhra | vyhraba» | výhrada | výhradne | výhradné právo | vyhráľa» sa | vyhra» | vyhŕknu» | vyhubenie | vyhubi» | vyhýba» sa | výhµad | vyhµada» | vyjadrenie | vyjadri» | vyjadri» sa | vyjasni» | vyjasni» sa | výjav | výjazd | vyjednávanie | vyjedna» | výkal | výkaly | výklad | výkladná skriňa | výkladový | vykĺbi» | vyklenutý | vyklepa» | vyklíči» | vykokta» | výkon | vykonanie | vykona» | výkop | vykopávka | vykopa» | vykorenenie | vykoreni» | vykradnú» | vykresli» | výkrik | vykríknu» | vykroji» | vykrúti» sa | vykúpenie | Vykupiteµ | vykúpi» | výkyv | vyľadova» | vyľarovanie | vyľarova» | vyľarujúci | vyleąti» | vylepąenie | vylepąi» | vylepi» | výlet | vyletie» | výletné miesto | výletník | vylia» | vylíčený | vylíči» | vyliez» | vylisova» | výľiva | vyľivova» | vylúąti» | vylúčenie zo spoločnosti | vylúči» | vylúči» z cirkvi | výlučok | vylučovanie | vylúhova» | vylúpi» | vymámi» | vymazanie | vymaza» | vymedzenie | vymedzujúci | výmena | vymeniteµný | vymeni» | výmer | výmera | vymeranie | vymera» | vymiznú» | vymoči» sa | vymrąti» | vymrznutý | vymýąµa» si | vymyka» sa | vymyslený | vymy» | vynájs» | vynález | vynaliezavos» | vynaliezavý | vynaloľi» | vynecha» | vynikajúci | vynikanie | vynika» | výnimočnos» | výnimočný | výnos | výnosný | vynútený | vyobcova» | vyobrazi» | výpad | vypáli» | vypari» | vypari» sa | vyparovanie | vypás» | vypátra» | vypilova» | vypína» sa | vypísa» | vypitva» | vypláchnu» | výplata | vyplati» | vyplienenie | vyplieni» | výplň | vyplni» sa | výplod | vyplýva» | vypnutie | výpočet | vypočítavanie | vypočítavý | vypočíta» | vypočúvanie | vypojenie | vypoľiča» si | výpomoc | vypomôc» | výpoveď | vypoveda» | vypráąi» | vypracova» | výprask | vyprata» | výprava | vypravovanie | vyprázdni» | vypuklý | vypuknutie | vypumpova» | výpust | vypustenie | vypusti» | vyrába» | vyrabovanie | vyrabova» | vyradi» | vyráľka | výrastok | výraz | výraz tváre | vyrazi» | výrazne | vyreza» | vyrieąenie | vyrieąi» | výroba | výrobca | vyrobi» | výrobok | výrok | výron | vyrovnanie | vyrovnanos» | vyrovnaný | vyrovna» | vyrúti» sa | výsada | výsadba | vysadnú» | vysa» | vysídli» | vysielanie | vyskoči» | vyskúąanie | vyskúąa» | výskum | výskumník | vysla» | vysla» ako zástupcu | výsledky skúmania | výsledný | výsledok | vysliedi» | vyslobodenie | vysloboditeµ | vyslovi» sa | výslovnos» | výsluch | výsmeąný | vysmieva» sa | vysokoąkolský | vysoký a chudý | vystatovanie | vystatova» sa | výstava | vystavenie | vystavený | vystavi» | vystavovanie | vystá» | vystihnú» | výstiľnos» | vystopova» | vystraąený | výstraľné svetlo | výstraľný | výstrednos» | výstredný človek | vystreknú» | výstrel | vystreli» | výstriľok | výstroj | výstuľ | vystuľenie | výstup | vystúpenie | vystúpi» | vystupňova» | výstupok | vystupova» | vysuąi» | vysúvací | výsuvný | vysvedčenie | vysvetli» | vysypa» | vys»ahovalec | vys»ahovanie | vys»ahova» | vytáča» sa | vytasi» | vytesa» | vytiahnu» | vytknú» | vytknú» si | výtok | vytrati» sa | vytrháva» | vytrhnutie | vytrhnú» | vytriezvenie | vytrľenie | výtrľník | vytrpie» | vytrvalos» | vytrvalý | vytrysknú» | vytuąi» | vytvára» | výtvarník | výtvor | vytvori» | vytvori» sa | vytýči» | vyučovanie | vyučova» | výuka | vyuľíva» | vyuľi» | vyupratova» | vyvádza» | vyváľa» | vyváľený | vyváľi» | vývar | vyvarova» sa | vyvaµova» sa | vyvedenie z miery | vyvedený z miery | vyvesi» | vývesná tabuµa | vyvetranie | vyviera» | vyvies» | vyvies» z miery | vyvies» z rovnováhy | vyvíja» sa | vyvinutý | vyvliec» sa | vyvodenie | vyvodi» | vývoj | vyvoláva» | vyvola» | vyvolený | vývoz | vyvraca» | vyvráti» | vyvrcholi» | vyvrheµ | vyvrhnú» | vyvrtnú» si | vyvýąenina | výzbroj | vyzbroji» sa | výzdoba | vyzdobi» | vyziabnutý | vyznači» | význačný | význam | vyznamenanie | významnos» | významný | vyznanie | vyzrieva» | výzva | vyzvanie | vyzvedač | vyzývavý | vyzýva» | vy» | vy»ahova» sa | vy»aľi» | vý»aľok | vyµakaný | vyµaka» | vzácnos» | vzácny | vzájomné pôsobenie | vzájomnos» | vzájomný | vzbudi» | vzbudzova» | vzbura | vzbúrenec | vzbúrenecký | vzbúrenie | vzda» sa | vzdelanec | vzdelanos» | vzdelaný | vzdelávací | vzdialene | vzdialený | vzdorný | vzdorova» | vzdorovitý | vzduch | vzduchotesný | vzduchový | vzdych | vzhµadný | vzhµadom ku | vzia» na seba | vzia» roha | vzia» spä» | vzklíči» | vzkriesenie | vzlyka» | vznáąa» sa | vzneąene | vzneąenos» | vzneąený | vznies» sa | vznik | vzniknú» | vzor | vzorka | vzorný | vzorový | vzostupný | vzpína» sa | vzplanutie | vzpriamený | vzpruľi» | vzrasta» | vzruąenie | vzruąený | vzruąi» | vzruąujúci | vzruch | vztýči» | vz»ah | vµavo | vµúdne | vµúdnos» | vµúdny |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |