Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: t

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: t ::

taąka | tableta | tabletka | tábor | tábori» | tabuµa | tabuµka | tácka | taji» | tajkonaut | tajne | tajný | tajomník | tajomný | tajomstvo | tajuplný | tak | tak teda | takľe | takmer | takmer slepý | taktický | taktieľ | taktnos» | taktný | takto | takýmto spôsobom | talent | talentovaný | tamten | tancova» | tanier | tápa» | tára» | tarifa | tasi» | teąiaci sa | teąi» | teąi» sa | teatrálny | tečenie | technik | teda | tehotenstvo | tekutina | tekvica | telefax | telefón | telefónna búdka | telefónny automat | telefonova» | telesná konątrukcia | telesná stráľ | telesný | teli» sa | telnatý | telo | telocvik | téma | tématický | temno | temnota | temný | temperament | tempo | ten | tendencia | tenkos» | tenký | tento | tenunký | teoretický | teória | tep | tepa» | teplo | teplota | tepna | teraz | terč | teritórium | termín | terminológia | tesák | tesne | tesnenie | tesný | test | testament | testova» | texasky | text | text tlačený kurzívou | textil | textília | téza | tiahnu» | tiahnu» sa | tíąiaci | tíąina | tíąi» | ticho | tichos» | tichý | tiec» | tieľ | tielko | tieseň | tikanie | tiket | tikot | tip | titan | titul | titulok | tkanina | tkanivový mok | tlač | tlačidlo | tlačivo s otázkami | tlači» | tlačová kancelária | tlakomer | tlama | tlapa | tĺc» | tlieskajúci | tlieska» | tlie» | tlkot | tlmoči» | tlmočník | tlsto | tlstý | tma | tmavovláska | tmel | to sa rozumie | toaleta | točenie | točovka | tok | tolerancia | tolerantný | tombola | tón | tónina | tornádo | torzo | totálny | totoľnos» | totoľný | továreň | tradícia | tradície | tragédia | trám | transportér | trápenie | trápi» | trápi» sa | trápnos» | trasenie | traskavina | trasovisko | trasúci sa | trasµavý | trauma | tráva | traverza | trávnik | trblieta» sa | trča» | trebárs | trend | trénova» | trepa» | trepota» | trest | trestanec | tresta» | trestnica | trestný | trezor | trh | trhanie | trhavina | trha» | trhlina | trhnutie | trhnú» | trhovisko | trias» | trias» sa | tribúna | tribunál | tričko | trieda | trieska | trieska» | triezvos» | triezvy | trik | trilkova» | tringelt | triumfálny | triviálny | trľba | trmáca» sa | troąka | trocha | trochu | trojitý | trojnásobný | tropické pásmo | trópy | troska | trosky | trpaslík | trpiaci | trpkos» | tŕpnu» | trstina | trúba | trubica | trúbka | trúchli» | trúchlospev | trúfalos» | trúfam si tvrdi» | trúfa» si | truhla | truhlica | trup | trus | trvajúci | trvale | trvalý | trvanie | trvanlivos» | trvanlivý | trva» | trva» ďalej | trysk | trýzniteµ | trýznivý | trýzni» | tu | tuąenie | tuąi» | tucet | tučný | tuctový | tuha | tuhos» | tuhý | tuk | tuláctvo | tulák | túla» sa | túľba | túľiaci | túľi» | túľobný | tumor | tupec | tupý | turista | tuto | tuzemský | tuµka» | tvárny | tvor | tvorba | tvorca | tvorivý | tvori» | tvrdé lôľko | tvrdenie | tvrdi» | tvrdoąijnos» | tvrdoąijný | tvrdohlavý | tvrdos» | tvrdý alkohol | ty | tyč | týči» sa | tyčka | týka» sa | tyl | tým | typ | typ účesu | typický | tyran | tyrania | týranie | týra» |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |