Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: s

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: s ::

s rados»ou | sabat | sabotér | sad | sada | sadba | sadnú» | sadnú» si | sadra | sadzba | sadzobník | sakra | sakrálny | sál | sála | saldo | salón | sálový | salto | salva | sám | sama | samá ruka samá noha | samo | samo sebou | samočinný | samolepiaca páska | samospráva | samostatne | samostatnos» | samostatný | samota | samotársky | samotný | samovláda | samovoµný | samozrejme | samozrejmos» | sanatórium | sanita | sanitár | sanitka | sanitné auto | saponát | saranča | Satan | satelit | satira | sa» | scéna | sčervenanie | sčervena» | schátraný | schizma | schladi» | schodný | schôdza | schôdzka | schopnos» | schopný | schovávačka | schovávanie | schova» | schova» sa | schránka | schrupnú» si | schúli» | schúli» sa | schválenie | schváli» | schválne | schválny | schvaµova» | sčítanie | sčítaný | sčíta» | scudzi» | scvrknutý | sebadôvera | sebaistota | sebakontrola | sebaovládanie | sebaukájanie | sebavedomie | sebazaprenie | sebecký | sebectvo | sebestačný | sedačka | sedadlo | sedatívum | sedie» | sediment | sedliak | segmentácia | sejf | sekáč | seka» | sekera | seknutie | sekrét | sekretár | sekulárny | sekundárny | sekundička | selekcia | sem tam | semenisko | semeno | semester | semienko | seminár | sen | sentimentalita | sentimentálny | senzácia | senzačný | senzibilita | senzitivita | senzitívny | senzuálny | separácia | septický | septik | séria | seriózny | sestra | severský | sexualita | sexuálny ľivot | sfaląova» | sféra | sia» | sídlisko | sídlo | sieň | siesta | sie» | signál | signalizova» | signálny oheň | signatúra | signova» | sila | silno | silný | simultánny | siréna | situácia | situovaný | situova» | skáka» | skala | skalisko | skalnatý | skalnička | skalný | skamenelina | skaza | skazený | skazi» | skelet | skeptický | sklad | skladací | skladanie | sklada» | skladba | skladisko | skládka | sklamanie | sklama» | skláňa» sa | sklápací | skláti» | sklenené dvere | sklenené vlákno | skleróza | skleslos» | sklesnú» | sklon | sklonenie | skloni» | skloni» sa | skloňovanie | skloňova» | sklopný | sklz | skĺznu» | skok | skoli» | skomplikova» | skomponova» | skon | skonątruova» | skona» | skonči» | skonfiąkovaný | skonfiąkova» | skontrolova» | skôr neľ | skorąí | skóre | skormútený | skoro | skorodovaný | skorumpovaný | skorý | skosi» | skráąli» | skrátka | skrbli» | skrči» | skrči» sa | skrčok | skríľi» | skriňa | skrinka | skrivenie | skromný | skrotený | skroti» | skrúąenos» | skrútenie | skrútený | skrýą | skrýąa | skrytos» | skrytý | skrývačka | skry» | skry» sa | skrz | skúąa» | skúąka | skúąobný | skulptúra | skúmanie | skúma» | skupáň | skupina | skúpy | skúsený | skúsi» | skutočne | skutočnos» | skutočný | skutok | skvapalni» | skvele | skvelos» | skvelý | skvost | skvostný | skµúčenos» | skµúčený | skµúči» | slabnú» | slabo | slabomyseµný človek | slabos» | slabozraký | slabý | slang | slaný nálev | slatina | slávi» | slávnostný | slávnos» | slávny | slečna | sled | sledova» | slepý | sliedil | slina | slipy | slivka | sliz | slnko | sloboda jednania | slobodáreň | slobodne | slobodný | slobodný muľ | slobodomyseµnos» | slobodomyseµný | slogan | sloh | slonová kos» | slonovina | slovná zásoba | slovné napadnutie | slovník | slovnikár | slovný | slovo | sluąivý | sluąné chovanie | sluąnos» | sluąný | sluha | slúľka | sluľobná | sluľobné | sluľobník | smäd | smädi» | smaľi» | smaľi» sa | smelos» | smelý | smernica | smerom k východu | smerovka | smetisko | sme» | smia» sa | smieąnos» | smieąny | smie» | smilný | smola | smrad | smradµavý | smrą» | smrteµná rana | smrteµný | smrtiaca rana | smr» | smutný | smútočná pieseň | smútočný obrad | smútok | snáď | snaha | snaľenie | snaľivý | snaľi» sa | snehový | sneľi» | sneľný | snenie | snímok | sni» | snop | sobota | socha | sochár | sochor | sociálny | sofistikovaný | software | sok | sokel | solidarita | solídnos» | somár | song | soprán | sopti» | sorta | sortiment | sosna | sotva | soµný roztok | spacka» | spada» | spadnutie | spadnú» | spája» | spájkova» | spáli» | spamäta» sa | spamäti | spása | spása» | spasenie | spasený | Spasiteµ | spasi» | spás» | spätný | spa» | spečati» | spektrálny | sperma | spermia | spev | spevácky zbor | spevni» | spevni» sa | spevný | spiatočný | spieva» | spíker | spiknutie | spiknú» sa | spínač | spísa» | spisovateµ | splati» | splátka | spletitos» | spletitý | sple» | splies» | splna | splnený | splni» | splni» sa | splnomocnenec | splodi» | splynutie | splynú» | spočiatku | spočíta» | spočíva» | spodky | spodná čeµus» | spodobenie | spoj | spojenectvo | spojenie | spojený | spojitos» | spojivo | spoji» | spoji» sa | spojka | spojovacia čiarka | spojovacie zariadenie | spojova» | spojova» sa | spojovník | spokojný | spolči» sa | spolieha» sa | spoločenská miestnos» | spoločenský | spoločenstvo | spoločne | spoločník | spoločnos» | spoločný | spolok | spolovice | spolu | spolupáchateµ | spolupráca | spolupracova» | spoluvinník | spoly | spomalenie | sponka | spontánnos» | spontánny | sponzor | spopolnenie | spor | sporivos» | spori» | sporný | spôsob | spôsobilos» | spôsobilý | spôsobi» | spotený | spotrebiteµ | spozorova» | spoµahlivos» | spoµahlivý | správa | správca | spravidla | spravi» | správne | správny | spravodajská agentúra | spravodajská sluľba | spravodlivý | spravovanie | spravova» | sprej | sprenevera | spreneveri» | spresni» | sprevádzaný | sprevádza» | sprievod | sprievodca | sprisahanec | sprístupni» | sprostredkovaný | sprostredkovateµ | sprostý | sprudka opečený | sprvu | spúą»ací mechanizmus | spupný | spurný | spústa | spusti» | spustnutý | spustoąi» | spúta» | srd | srdce | srdečnos» | srdi» sa | sŕka» | stabilita | stabilizácia | stabilizova» | stabilný | stači» | stádo | stále | stálos» | stály | stály hos» | stály zákazník | stanica | stanova» | stanovený | stanovisko | stanovi» | stará mama | stará ma» | starąina | stara» sa | starček | starec | starenka | starká | staroba | starobylos» | starobylý | starodávny | starogrécky | staroľitnický | staroľitný | starostlivo | starostlivý | starý | starý mládenec | statkár | statnos» | statný | statočný | statok | status | stav | stava» | stavba | stavbár | stavebné drevo | stavidlo | staviteµ | staviteµstvo | stávka | stá» | sta» sa | stá» v ceste | steh | steka» | stelesnený | stelesni» | stena | stenči» sa | sterilný | stiahnu» sa | stíąi» sa | stíchnu» | stiesnenos» | stiesni» | stigma | stigmatizova» | stíha» | stihnú» | stimul | stisk | stisnutie | stisnú» | stlačenie | stlači» | stĺp | stĺpik | stmeli» | stmievanie | stmieva» sa | stočený | stoh | stojaté vody | stojatý | stoka | stôl | stolček | stolička | stolova» | ston | stona» | stopa | stopercentný | stopova» | stornovanie | stornova» | straąiak | straąidelný | straąidlo | straąi» | straąný | strach | strachova» sa | strakatý | stráľ | stráľi» | stráľnica | stráľnik | stráň | strana | stráni» sa | stránka | strapatý | strápený | stras» | strata | stratený | strati» rovnováhu | strati» sa | strati» vedomie | strava | stravovanie | strči» | streąné okno | stred | stredisko | stredná cesta | stredný | stredobod | strela | strelivo | streli» | stresta» | stretnutie | stretnú» | stretnú» sa | streµba | strhnú» sa | strhujúci | striedajúci sa | striedavý | striedmos» | striedmy | strieka» | striga | striktný | strka» | strka» nos | strnulos» | strnulý | stroho | strohos» | strohý | stroj | strojenos» | strojený | strojník | strojný | strojový | stromoradie | stroskotanec | stroskota» | strpie» | stŕpnutý | stručný | stručný obsah | struk | struľlina | stuha | stuhnutý | stuhnú» | stúli» sa | stuľka | stúpajúci | stúpavý | stúpa» | stupeň | stúpenci | stúpenec | stupienok | stupnica | stupňova» | stupňova» sa | stupňovitý vodopád | stupnú» | stvárnenie | stvoriteµ | stvori» | stvrdnú» | styk | súą | suąienka | suąi» | súbeľný | subjektívne | súboj | súbor | substancia | substitúcia | subvencia | súčasne | súčasník | súčasnos» | súčasný | súčas» | súčet | suchopárny | suchý | súčiastka | súčiniteµ | súčinnos» | súcit | súcitný | sud | sudca | sudcovský zbor | súdne stíhanie | súdnictvo | súdny | súdny dvor | súdobý | súdok | sugestívny | súhlas | súhlasi» | súhlasný | súhrn | súhrnný | suita | súka» | sukničkár | súkolesie | súkromie | súkromne | súkromné vlastníctvo | súkromný | súkromný majetok | súlad | súľenie | súľi» | súloľ | súloľi» | suľova» | suma | súmrak | súper | súperenie | súperi» | súpis | súprava | surovec | surovo | surový | susediaci | susedi» | susedný | súsoąie | sústava | sústo | sústras» | sústredený | sústredi» | sústruh | sutana | suverenita | súvislos» | súvislý | súvz»aľnos» | súvz»aľný | súzvuk | sú»aľ | sú»aľenie | sú»aľi» | svah | svalstvo | svaly | svár | svätoľiara | svätúąik | svätyňa | svedči» | svedomitos» | svedomitý | svet | sveták | svetielko | svetielkovanie | svetlo | svetlý | svetový | svetský | sviatočný | sviatok | svią»a» | svieca | sviečka | svieľi | svietiaci | svietidlo | svieti» | sviľný | svinstvo | svitanie | svoj | svojrázny | svoloč | svorka | syčanie | syknú» | sykot | symbol | symbolický | symetrický | sympatia | sympatickos» | symptóm | syn | synček | syntax | syntetický | syntetický prací prostriedok | syntéza | sypký | syrinx | systém | sýtiaci | sýti» | sýty | s»ahovanie | s»ahova» sa | s»aľka | s»aľnos» | s»aľova» si | sµub | sµúbi» | sµubný |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |