Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: r

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: r ::

raąelinisko | raąi» | rabat | rabovanie | rabova» | rachnú» | rachot | rachoti» | racionálny | rad | rada | radiácia | radikálny | rádio | rádius | radi» | radostná nálada | rados» | rádová sestra | radovánky | radova» sa | radový | radujúci sa | rafinovaný | rafinova» | raj | rajón | rajská záhrada | raketa | raketoplán | rákosie | rakva | rám | rámček | rámec | rámus | rana | ranč | randál | rande | ráno | raný | raport | rapsódia | rarita | rasa | rastlinstvo | rastová látka | rastový regulátor | rastúci | ratifikácia | ratifikova» | ratoles» | ráz | razia | razi» | razom | reagova» | reakcia | reakcionársky | reakčný | realistický | realita | realizova» | reálny | reąpekt | reąpektova» | reątaurátor | reątrikcia | reątriktívny | rebel | rebélia | reč | recenzent | recenzova» | recepcia | recept | reči | reciprocita | recipročný | recitácia | rečnícky | rečni» | redaktor | redukcia | referendum | regál | regent | regiment | regionálny | register | registrácia | registratúra | registrova» | regresívny | regrút | regrutova» sa | regulova» | rehota» sa | rehoµnica | rehoµník | rekapitulácia | rekapitulova» | reklama | reklamné heslo | rekonątruova» | rekreácia | rekreačné stredisko | rekreačný | relevantný | réľia | reľijné náklady | reľim | remeselná výroba | remeslo | remienok | renegát | renta | reorganizova» | represívny | reprezentant | reprezentova» | reprodukcia | reproduktor | reptanie | repta» | retrospektíva | rev | reva» | reverenda | reverzný | revír | revízia | rez | rezanie | reza» | rezbár | rezeň | rezervácia | rezervné | rezervovanos» | rezervovaný | rezidencia | rezignácia | rezignova» | rezistencia | rezivo | rezná rana | rezolúcia | rezonančná doska | rezonova» | rezonujúci | re»az | re»azec | ríąa | riadenie | riaditeµ | riaditeµka | riaditeµstvo | riadi» | riadny | ríąsky | rieąi» | riečna zákruta | riedenie | riedi» | rieka | rinčanie | rinča» | ring | risk | riskova» | rituál | rivalita | riziko | robi» | robi» gestá | robi» pokroky | robi» poznámky | robi» reklamu | robi» rozdiel | robi» si starosti | robot | robotník | robustný | ročenka | ročník | rod | rodený | rodina | rodinná cennos» | rodinný klenot | rodi» | rodi» sa | rodná zem | rodný kraj | rodokmeň | roh | rojalista | rojko | rok | rokovanie | rokµa | romantický | röntgenova» | rôsol | rotácia | rovesník | rovina | rovinatý | rovnajúci sa | rovnaký | rovno | rovnobeľný | rovnocennos» | rovnomerný | rovnorodý | rovnos» | rovnováha | rovnováľny stav | rovný | roząifrova» | roząirovanie | roząirova» | roząklba» | roząnurova» | rozątiepenie | rozątiepený | rozątiepi» | rozbali» | rozbeh | rozbieha» sa | rozbor | rozčarovanie | rozčarova» | rozchod | rozchyrova» | rozčúlenie | rozčúli» | rozčuµova» | rozčuµova» sa | rozčuµujúci | rozda» | rozdelenie | rozdelený | rozdeli» | rozdeµova» | rozdeµova» sa | rozdiel | rozdielnos» | rozdielny | rozdrvi» | rozdvojenie | rozhádza» | rozhadzovačný | rozhadzova» | rozháraný | rozhlas | rozhnevaný | rozhneva» | rozhneva» sa | rozhodca | rozhodne | rozhodnos» | rozhodnutie | rozhodnutý | rozhodnú» | rozhodnú» sa | rozhodný | rozhodujúci | rozhorčenie | rozhorči» | rozhovor | rozhrýz» | rozhµadňa | rozjari» | rozjasni» | rozjedova» sa | rozjímanie | rozjíma» | rozkaz | rozkáza» | rozkazovací spôsob | rozkazovačný | rozklad | rozkladací | rozklada» sa | rozklepa» | rozklepa» sa | rozkoą | rozkoąný | rozkol | rozkrája» | rozkvet | rozladenos» | rozlepta» | rozlíąenie | rozliąovanie | rozliąova» | rozľiarený | rozličný | rozlieha» sa | rozloha | rozloľenie | rozloľiteµný | rozloľitý | rozloľi» | rozlúąti» | rozlúčenie | rozľu» | rozmach | rozmanitos» | rozmanitý | rozmar | rozmarnos» | rozmarný | rozmazaný | rozmedzie | rozmer | rozmerný | rozmery | rozmiestnenie | rozmiestni» | rozmnoľova» | rozmontova» | rozmota» | rôznos» | rôzny | rozobera» | rozochvie» | rozochvie» sa | rozohna» | rozohria» | rozohria» sa | rozoľiera» | rozopnú» | rozostavenie | rozostavi» | rozoznateµný | rozoznáva» | rozozna» | rozoznie» | rozozvuča» | rozpačitý | rozpad | rozpada» sa | rozpadnú» sa | rozpakova» sa | rozpaky | rozpálený | rozpáli» | rozpitváva» | rozplavba | rozplies» | rozpočíta» | rozpojenie | rozpolti» | rozpor | rozporný | rozporuplný | rozpozna» | rozpráąi» | rozpraąovač | rozpraąova» | rozpracova» | rozprava | rozprávač | rozprávanie | rozpráva» | rozpráva» sa | rozprávka | rozprávkový | rozprestiera» sa | rozprestrie» | rozptyl | rozptýlenie | rozptýli» | rozpuk | rozpustenie | rozpustný | rozrás» sa | rozreza» | rozrieąenie | rozrieąi» | rozriedenie | rozriedi» | rozruąenie | rozruch | rozsah | rozseka» | rozsiahly | rozstrekova» | rozstriha» | rozsúdi» | rozsudok | rozsudzova» | rozsvieti» | rozsypa» | rozsypa» sa | roztiahnu» | roztomilos» | roztomilý | roztopaąník | roztopaąnos» | roztopaąný | roztopi» | roztrasený | roztrha» | roztrhnú» | roztrias» | roztrias» sa | roztriedenie | roztrľitý | roztrľka | roztrpčenie | roztrpči» | roztrúsi» | rozumie» | rozumný | rozumový | rozuzli» | rozvaha | rozváľa» | rozváľnos» | rozváľny | rozvaµova» sa | rozveseli» | rozveseµova» | rozvetvenie | rozvetvova» sa | rozviaza» | rozviedka | rozvíjanie | rozvíja» | rozvíja» sa | rozvinú» | rozvinú» sa | rozvíri» | rozvitý | rozvláčny | rozvoj | rozvrat | rozvrátený | rozvratník | rozvratný | rozvrh | rozzúrený | rozzúri» | roz»ahova» sa | roµník | ruąa» | ruąeň | rúąko | ruąný | rubrika | ručenie | ruch | rúcho | ručička | ruči» | rúčka | ručná práca | ručné | rúhavý | ruinova» | ruka | rukovä» | ruksak | rumenec | rúti» sa | ryąavý | rýchlo | rýchlos» | rýchlos» paµby | rýdzi | rýdzos» | ryha | rypák | rýpanie | rýpa» | rypnutie | rys |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |