Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: p

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: p ::

pach | páchnu» | pachu» | pád | pada» | pádnos» | padnú» | padnú» na kolená | pahltník | paholok | pahorok | pajác | páka | pako | pakova» | pakt | pálenie | paľerák | palica | palička | palisáda | palivo | páli» | paľravec | palubný denník | pamäta» | pamflet | pančovanie | pančuchy | panel | panenský | pani | panova píą»ala | panova» | panovník | panter | pantomíma | panujúci | páperie | papier | papračka | papuµnatý | pár | para | parádi» | parádnik | parafa | paragón | paralelný | paralýza | paralyzova» | parapsychologický | paraván | parazit | parazitova» | parcela | pardon | parfum | parfumovaný | parfumova» | pária | parita | pári» sa | park | parkovanie | parkovisko | parník | parný valec | paródia | parodujúci | párok | partia | participova» | partikula | partner | partnerstvo | pas | pasáľ | pasca | pásik | pasíva | páska | pásmo | pastel | pastelka | pastor | pás» sa | päta | páter | pätolizač | patologický | pátranie | pátravý | patriarcha | patricij | patričný | patriot | patriotizmus | patri» | patrón | patronát | pauąálny | pauza | pauzova» | pavúčia sie» | pavučina | pavučinka | paznecht | pazúr | paµba | pecivál | pedagóg | pedant | pedantský | pekelne | pekelný | pekne tvarovaný | pekný | pelech | pelendrek | peňaľenka | peňaľitý | peňaľné prostriedky | peňaľný | peňaľný ústav | peniaz | peniaze | penis | peni» | penzión | penzista | percento | perfektne | perfektný | perforovaný | pergola | perie | periféria | perióda | perla | permanentný | permeabilita | permeabilný | pero | perón | peroxid | personál | personifikácia | perspektíva | perverzita | perverzný človek | perzekúcia | perzifláľ | pestovateµ | pestova» | pestrofarebný | pestros» | pestrý | pevnina | pevninský | pevnôstka | pevnos» | pevný | piadimuľík | piate cez deviate | pią»anie | pią»a» | pichnutie | pichnú» | pichµavý | piec» | pieseň | piesok | pigment | pigmentácia | pijak | pijan | pijanstvo | pikantný | pikle | pilier | pilný | pilot | pilóta | pilova» | pilulka | pinkeµ | pionier | piplačka | pirát | písací stôl | písa» | pískanie | píska» | písknu» | piskot | písmeno | písmo | Písmo sväté | písomka | písomná záruka | písomné napadnutie | písomné svedectvo | písomnosti | pitie | pi» | pláątik | pláą» | pláą» do daľďa | plač | plachos» | plachý | plagát | plahoči» sa | plaka» | plameň | plamienok | plán | plán prízemia | planina | plánovač | plánova» | planúci | planý | plápolajúci | plápola» | plastický | plastika | plát | platba | platenie | platforma | platidlo | plati» | plati» vopred | platobná neschopnos» | plátok | plávacia vesta | plaváreň | pláva» | plavecký bazén | plavi» | plavi» sa | playboy | plebiscit | plech | plecniak | plemeno | plenta | plénum | ples | plesa» | pletenie sa | pletka | pliaga | plienenie | plieni» | plies» sa | plná moc | plne | plnidlo | plnivo | plnoątíhly | plný | ploąina | ploątica | plocha | plochý | plod | plodi» | plodnos» | plodný | plot | pluk | plynne | plynulý | plynú» | plytký | plytvanie | plytva» | pneumatické kladivo | pneumatický | pneumatický buchar | po µavej ruke | poąkodenie | poąkodený | poąkodi» | poąkodi» sa | poąkraba» | poąkvrna | poąkµabova» sa | poąliapa» | poąmúrny | poąmyknú» | poąpini» | poąramotený | poąramoti» | poątár | poątípa» | poątipnutie | poątovné | poątový doručovateµ | poątva» | poąva | pobavi» | poblázni» | pobledlý | poblúznenie | pobočka | poboda» | pobozkanie | pobúrenie | počasie | poča» | počestný | počet | pochádza» | pochlebovanie | pochlebova» | pochmúrny | pochopenie | pochopiteµne | pochovanie | pochú»ka | pochvala | pochváli» | pochvalný | pochybnos» | pochybný | pochybovačný | pochybova» | pochyti» | počiatočný | počítač | počítanie | počíta» | pocíti» | počka» | pocta | poctivo | poctivos» | poctivý | počudovanie | pod podmienkou | pôda | podąívka | poďakovanie | podanie | podarova» | poda» | podceni» | podceňovanie | podceňova» | poddajnos» | poddajný | poddanstvo | podda» | podda» sa | podedi» | podfuk | podfukár | podiel | podielnictvo | podieµa» sa | podistým | pódium | podiv | podivenie | podivnos» | podivuhodný | podklad | podkladový náter | podkrovie | podlaha | podlaľie | podliatina | podliehajúci | podlieza» | podloľi» | podloľka | podlý | podmaňujúci | podmienečný | podmienený | podmienka | podnájomník | podnebie | podnecovanie | podnecovateµ | podnecova» | podnet | podnetný | podnieti» | podnik | podnikanie | podniknú» | podnoľ | podnoľka | podnos | podobizeň | podobnos» | podopierajúci | podoprie» | pôdorys | pôdorysný plán | podotknú» | podozrivos» | podpera | podpichnú» | podpichova» | podpis | podpísa» | podplácanie | podplatiteµný | podpora | podpori» | podporný | podporný pilier | podporovatelia | podporovateµ | podporova» | podporova» rozvoj | podradný | podráľdenos» | podráľdený | podraz | podriadený | podriapa» | podriemkava» | podrobi» | podrobi» sa | podrobi» skúąke | podrobne | podrobne popisova» | podrobne rozobera» | područie | podruľný | podstata | podstatný | podstavec | podstrči» | podsunú» | podsvetie | poduąka | podvádzanie | podvádza» | podvečer | podvedomý | podvies» | podvod | podvodník | podvratník | podvratný | podvratný ľivel | podvrh | podvrhnú» | podzemná dráha | podµa | podµa vąetkého | podµahnú» | poetický | poézia | pohan | poháňa» | pohár | pohasnú» | pohládza» | pohlavár | pohlavná nemohúcnos» | pohlavné ústrojenstvo | pohlavný styk | pohlavný úd | pohliadnu» | pohlti» | pohneva» | pohnoji» | pohnútka | pohnutý | pohnú» | pohnú» sa | pohodlie | pohodlný | pohonná látka | pohotovo | pohotovos» | pohotový | pohovka | pohraničie | pohráva» sa | pohŕdajúci | pohŕdanie | pohŕdavý | pohŕda» | pohreb | pohrebná pieseň | pohrebný obrad | pohroma | pohromade | pohyb | pohyblivos» | pohyblivý | pohybova» | pohybova» sa | pohybový | pohµad | pohµad spä» | pohµadnica | pointa | poisti» sa | pôjd | pojednanie | pojednávanie | pokánie | pokarhanie | pokarha» | pokazenie | pokladničný lístok | poklepa» | poklesok | poklona | pokloni» sa | poklop | pokoj | pokojný | pokorný | pokrči» sa | pokrivený | pokrivkáva» | pokrm | pokrok | pokrokový | pokropi» | pokrútený | pokrytec | pokrytecký | pokrytectvo | pokrývka | pokry» | pokúąa» | pokúąa» sa | pokuąenie | pokus | pokusný | pokútny | pokyn | pokynú» | pokµaknú» | poľadovaný | poľadova» | poláma» | poláma» sa | pole | poľehnanie | poľehna» | polemik | polemizova» | poleno | polepąi» | polepąi» sa | polepąovňa | poletova» | poľiadavka | poľiada» | poľiar | polica | policajná stanica | policajný zbor | policajt | poľiča» | poľiča» si | polícia | polička | poľiera» | polihova» | pôľitok | polodrahokam | poloľený | poloľi» | poloľi» sa | polomer | polorozpadnutý | polosurový | polovičatý | polrok | poludňająí kµud | polygón | pomáhač | pomalý | pomätenie | pomätený | pomaza» | pomenovanie | pomenova» | pomer | pomerná čas» | pomery | pomias» sa | pomieąa» | pomoc | pomocná sila | pomocník | pomocný robotník | pomocou | pomôc» | pomodli» sa | pompéznos» | pompézny | pomsti» sa | pomyselný | poňatie | ponemči» | poníľený | ponoľky | ponori» | ponori» sa | ponosa | ponúka» | ponurý | poora» | popevok | popiera» | popis | popísa» | poplach | poplatok | popletenos» | popletený | poplies» | popráąi» | poprcháva» | popredný | poprenie | poprie» | poprosi» | poprsie | poprska» | popud | popudi» | popudlivý | populácia | popularita | popularizátor | populárny | porada | poradca | poradie | poradi» | poradi» sa | poráľka | poranenie | porani» | porazi» | porekadlo | porezanie | poreza» | porézny | poriadkumilovný | poriadne | poriadny | poriadok | pórovitý | porozumenie | portier | porto | portrét | portrétovanie | poruąenie | poruąi» | porucha | poručník | poryv | posadi» | posadi» sa | posádka | poschodie | posedáva» | posilni» | posilňova» | poskakovanie | poskakova» | poskok | poskytnutie | poskytnú» | poskytova» | posla» | posledná vôµa | posledný | poslíček | posluąnos» | posluąný | poslucháči | poslucháreň | posmeąný | posmeąok | posmech | posmieva» sa | pôsobenie | pôsobivý | pôsobi» | pôsobi» boles» | pôsobi» proti | posol | pospolu | postači» | postačujúci | postara» sa | postava | postavenie | postavenie mimo zákon | postavi» | postavi» proti sebe | postavi» sa | posteµ | postihnutý | postihnú» | postoj | postraąený | postraąi» | postráda» | postranné | postranný | postreh | postrehnuteµný | postrieka» | postulát | postup | postup vpred | postúpi» | postupnos» | postupova» | posúdi» | posudok | posudzovateµ | posudzova» | posun | posunky | posunok | posunutie | posvätený | posvätná kniha | posvätnos» | posvätný | poteąenie | poteąený | poteąi» | poteąujúci | potecha | potenciál | potiahnu» | potlačovaný | potlačova» | potlesk | potomkovia | potomstvo | potopa | potopi» | potopi» sa | potrava | potravina | potraviny | potreba | potrebný | potrebova» | potresta» | potrha» | potrie» | potucha | potulka | potulný | potulova» sa | potupa | potupi» | potvora | potvrdenie | potvrdenka | potvrdi» | potvrdzujúci | potýka» sa | poučenie | poučený | pouči» | poučka | poučova» | poukáľka | poukaz | pouľiteµnos» | pouľitie | pouľitý | pouľívanie | pouľi» | pôvab | pôvabný | povaha | povala | povaµač | povaµova» sa | poveda» | poveda» na úvod | povel | poves» | poveternos» | povetrie | poviedkar | povinnos» | povinný | povlak | povlečenie | povliec» | pôvod | pôvodca | povodeň | pôvodné | povodňový výpust | pôvodný | povolanie | povolenie | povoli» | povoz | povoµnos» | povoµný | povraľdi» | povraz | povrázok | povrazolezec | povrch | povrchný | povstalec | povstalecký | povstanie | povsta» | povýąenos» | povýąený | povzbudenie | povzbudivo | povzbudi» | povzdych | povznáąa» | povznesený | povznies» | póza | pozastavujúci | pozbiera» | pozdvihnú» | pozemok | pozemský | pozhovie» | pozitív | pozitívny | pozmeni» | poznamena» | poznamena» si | poznámka | poznámka na konci | poznáva» | pozna» | pozorne | pozornos» | pozorný | pozorovateµný | pozorova» | pozoruhodnos» | pozoruhodný | pozostatky | pozostatok | pozrie» sa | po»ah | poµakaný | poµnica | poµnohospodár | poµnohospodárska usadlos» | poµnohospodárske druľstvo | poµnohospodársky | poµovník | poµutovanie | práąkový | práąok | práca | pracant | práchnivie» | prachový | pracka | pracova» | pracovňa | pracujúci | prahnú» | praktickos» | praktický | praktikova» | prameni» | pramica | pranierova» | praotec | prápor | prásk | práska» | prasknú» | pravdepodobne | pravdivý | práve | práve započatý | pravicový | pravidelný | pravidelný chod | pravidlo | právnický | právnický formalizmus | právny | právny dogmatizmus | právny stav | právo | právom | právomoc | pravos» | pravý | prázdny | prchavá kvapalina | prchavý | prchký | prchlivý | pre | preąetrova» | preąitie | preąi» | preąkrtnú» | preambula | preątiknú» | preątudova» | preą»úra» | prebáda» | prebehnú» | prebodnú» | prebori» sa | prebra» sa | prebudi» | prebytočný | prebytok | preceni» | prečesáva» | prechádza» | prechádzka | prechmat | prechod | prechodný | prečíta» | precitlivenos» | precitlivený | precízny | prečka» | precli» | precvičova» | predajňa | predajný | predák | predavač | predbeľný | predčasne | predchádzajúci | predchodca | predči» | predel | prederavený | prederavi» | predhovor | prediera» sa | predĺľi» | predĺľi» sa | predloha | predloľenie | predloľi» | predmet | predmet uctievania | prednáąka | prednes | prednesový | prednies» | prednostný | predoąlý | predok | predovąetkým | predpis | predpísa» | predpisova» | predplatiteµ | predpoklad | predpokladaný | predpoklada» | predpoveď | predpoveda» | predraľený | predsavzatie | predsavzia» si | predseda | predsieň | predstava | predstavenstvo | predstavený | predstaviteµ | predstavivos» | predstavi» | predstavi» si | predstavova» | predstavova» si | predstieraný | predstihnú» | predtucha | predvádzanie sa | predvádza» | predvídavý | predvída» | predvies» | predvoj | predzves» | preferenčný | prefíkaný | prefláka» | preháňajúci | preháňanie | preháňa» | prehlásenie | prehlásenie neplatným | prehlási» | prehlási» neplatným | prehlási» za neplatný | prehĺbenina | prehĺbi» | prehliada» | prehliadka | prehliadnutie | prehliadnu» | prehltnú» | prehnaný | prehna» | prehnitý | prehnú» | prehodi» | prehovori» | prehra | prehrabáva» | prehraba» | prehradi» | prehria» | prehµadáva» | prehµada» | prejav | prejavi» | prejavi» sa | prejazd | prejeda» sa | prejedený | prejedna» | prejes» sa | prejs» | prekáľanie | prekáľa» | prekáľka | prekazi» | prekladateµ | preklada» | preklenú» | prekliatie | prekliaty | preklína» | prekona» | prekoti» | prekoti» sa | prekrásny | prekríľi» | prekročenie | prekroči» | prekry» | prekuknú» | prekúri» | prekvapenie | prekvapený | prekvapivý | prekvapi» | prekypova» | prekypujúci | prelietavos» | prelietavý | preľitok | preľi» | preloľi» | prelom | prelud | premáčaný | premáča» | premáha» | premárni» | premeąka» | premena | premenený | premeni» | premeni» sa | premenlivos» | premenlivý | premera» | premet | prémia | premieąa» | premiér | premiesi» | premietanie | premisa | premočený | premoči» | premôc» | premoľiteµ | premrątený | premýąµanie | premýąµa» | prenáąanie | prenaja» | prenájom | prenasledovanie | prenasledova» | prenies» do mapy | preniknutie | preniknú» | prenos | prenosný | preorganizova» | prepáčenie | prepáči» | prepadlina | prepadnutie | prepadnú» | prepadnú» sa | prepadový oddiel | prepáľka | preparát | prepás» | prepichnutie | prepichnú» | prepínač | prepína» sa | prepísa» | preplnený | preplni» | prepočet | prepočíta» | prepojený | prepojova» | prepoľičanie | prepoľiča» | prepracovaný | prepracova» | prepravca | prepravník | prepuknú» | prepusti» | prepych | prepychový | prerazenie | prerazi» | prerobenie | prerobi» | preruąenie | preruąenie spojenia | preruąovane | presadi» | presadi» sa | presadzova» | presahova» | presakova» | presakujúci | presiahnu» | presídlenec | presídli» | presklené dvere | preskúąanie | preskúmanie | preskúma» | preslov | presne | presnos» | presný | prestavba | prestávka | prestraąený | prestroji» | prestúpi» | presun | presunú» | presunú» sa | presvedčený | presvedčivý | presvedči» | presýtený | pres»ahova» | pretek | pretiahnu» | pretína» | pretína» sa | pretka» | preto | pretoľe | pretrepa» | pretrva» | pretvárka | pretvori» | preukáľka | preukaz | preukázateµný | preukazova» | prevádza» postupne | prevádzkareň | prevaha | preváľi» | preváľi» sa | prevaľne | prevaľný | prevaľova» | prevaľujúci | prevaµova» sa | prevedenie | preventívny | prevetranie | previnenie | previnilec | previs | prevládajúci | prevláda» | prevliec» | prevod | prevodník | prevodová skriňa | prevodovka | prevola» | prevrat | prevrátený | prevráti» | prevráti» sa | prevratný | prevrhnú» | prevrhnú» sa | prevŕta» | prevyąova» | prevzia» | prezentova» | prezera» | prezera» si | prezervatív | prezieravos» | prezieravý | prezliec» | prezradi» | prezýva» | pre»aľi» prácou | pre»aľova» sa | príąera | príąerný | priąi» | priamo | priamočiary | priamos» | priamy | prianie | priateli» sa | priateµ | priateµka | priateµskos» | priateµský | priateµstvo | priazeň | priaznivec | priaznivý | pria» | pria» si | príbeh | pribliľne | pribliľova» sa | príboj | príbojová vlna | pribrzdi» | pribuchnú» | príbuzenstvo | príbuzní | príbuznos» | príbytok | príchod | príchu» | prichysta» | prichysta» sa | prichyti» | príčina | príčinlivý | pričíta» | pričlenenie | pričleni» | pričuchnú» | pričuchnú» si | prídavok | prídel | pridelenie | prideli» | pridruľenie | pridruľený | pridruľi» | priechod | priechodný | prieči» sa | priečka | priečny | prieduch | priehlbina | priehrada | priehµadný | priekopa | priekopnícky | priekopník | prieliv | priemer | priemerná hodnota | priemerný | priemysel | priemyslové hnojivo | priepas» | prieplav | priepust | priepustnos» | priepustný | prieskum | priestor | priestorový | priestranstvo | priestupok | priesvitný | priezračnos» | priezračný | prie» sa | prihlásenie | prihlási» sa | prihlúply | prihodi» sa | prihra» | prijateµnos» | prijateµný | príjazdová cesta | prija» | prija» za vlastné | príjem | príjemca | príjemnos» | príjemný | prijímacia izba | prikáza» | prikazova» | príklad | priklada» | príkladný | príklop | prikráąlenie | prikráąli» | prikrči» sa | prikroči» | prikrýva» | prikrývka | prikry» | prilba | príleľitostne | príleľitostný | príleľitos» | prilepi» | prílią | prílią veµa | príliąný | priliehavý | prilieha» | príliv | príľivník | príloha | príma | primárny | primát | primerane | primeranos» | primeraný | primieąa» | primiesi» | primontova» | prináąajúci zisk | prináąa» zo sebou | prinajmenąom | prinajmenej | prináleľa» | prináleľitos» | prinies» | prínos | prinúti» | priorita | priostri» sa | prípad | pripada» | prípadne | pripevni» | pripichnú» | pripináčik | pripísa» | pripisova» | priplati» | príplatok | pripojenie | pripoji» | pripoji» sa | pripoji» svoj podpis | pripomenú» | pripomienka | pripravený | pripravi» | pripravi» sa | prípravný | prípravok | pripravova» | pripúą»a» | pripusti» | prípustnos» | prípustný | pripúta» | priradi» sa | priráľka | prírastok | prírodná rezervácia | prirodzene | prirodzenie | prirodzený | príručka | prísada | prisaha» | príslovie | prísluąenstvo | prísluąný | prisluhovač | prísnos» | príspevok | prispie» ku | prispôsobenie | prispôsobený | prispôsobivos» | prispôsobivý | prispôsobi» | prispôsobova» | pristá» | prístroj | pristúpi» | prístupnos» | prístupný | prístupová cesta | prisúdi» | prisudzova» | prís» | prísµub | prisµúbi» | pritekanie | pritlači» | pritlači» k stene | pritĺc» | prítok | prítomnos» | pritúli» sa | privábi» | príval | privátne | privátny | priveµa | priviaza» | privies» | privies» na mizinu | privinú» sa | privítanie | privíta» | privodi» | privola» | privoňa» | privoňa» si | prívrľenci | prívrľenec | privyknú» | prizdobi» | príznačný | príznak | priznanie | prizna» | prízrak | prízvuk | pri»ahova» | prí»aľ | prí»aľlivos» | prí»aľlivý | priµahlý | priµnavos» | priµnavý | problém | problematický | proces | producent | produkcia | produkova» | produkt | produktívny | profesia | profesionalizmus | profesionálne chovanie | profesorské miesto | profesúra | profil | profylaktický | prognóza | programové vybavenie | progresivista | progresívny | prohibičné | prohibitívne | projekcia | projekt | projektant | projektil | projektova» | proklamácia | prokurátor | promenáda | prominentný | promócia | promptnos» | promptný | propagácia | propagačný materiál | propaganda | propagátor | propagova» | proporcie | prorocký | proroctvo | prorok | prorokova» | prosba | prosíka» | prosím | prosi» | prospeąný | prospech | prospekt | prosperita | prosperova» | prosperujúci | prospievajúci | proste | prostitútka | prostoduchý | prostomyseµný | prostoreký | prostredie | prostredníctvom | prostredný | prostriedok | prostý | protestova» | proti svojej vôli | protichodný | protiklad | protikladnos» | protikladný | protinoľec | protiprávny | protirečenie | protivník | protivný | protiµahlý | protokol | provinčný | provizórne lôľko | provizórny | provokácia | provokačný | provokatér | provokatívny | provokovanie | prozaický | prplačka | prsia | prska» | prsné | prsník | prstenec | prstová abeceda | prúd | prúdenie | prudérny | prúdi» | prudko | prudkos» | prudký závan | pruľina | pruľnos» | pruľný | prúľok | prusliak | prút | prútik | prvé | prvé miesto | prvenstvo | prvok | prvoradý | prvotné | prvotný | prvotriednos» | prvotriedny | prvý | psí | psina | psotný | psovský | puąka | púą» | pubertálny | publicista | publicita | publikova» | publikum | puč | puča» | puch | pudový | puklina | pulz | pulzova» | pumpa | pumpička | pumpky | pumpova» | punč | puntičkár | puntičkársky | puntičkárstvo | pupkáč | pupkatý | pupok | puritánsky | purpur | purpurový | pusinkova» sa | pustatina | pusti» | pusti» sa | pustoąenie | pustoąivý | pustoąi» | pustý | putá | pútač | pútavý | púta» | pútnik | puto | putovanie | puzdro | pyąni» sa | pyąný | pýcha | pyré | pyridoxín | pýta» | pµuvanec |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |