Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: o

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: o ::

o mnoho | o moc | oąemetný | oąetrovateµka | oąetrova» | oąíva» sa | oąklba» | oąklivos» | oąklivý | oąpliecha» | oątep | oąúchaný | oąudi» | obal | obalový materiál | obava | obáva» sa | obavy | občas | občasný | občerstvi» | občerstvujúci | obchod | obchod s potravinami | obchodník | obchodný zástupca | obchodova» | občiansky | obdivovateµ | obdivuhodný | obdoba | obdobie | obdobný | obeca» | obedova» | obeh | obeľivo | oberač | obhajca | obhajova» | obieha» | obilie | obís» | objasni» | objav | objavi» | objednávka | objekt | objektívny | objem | objemný | obkladačka | obklopova» | obkµúčenie | oblak | obľaloba | obľalova» | oblas» | oblečenie | obletova» | obliec» | obliehanie | oblieka» | obligácia | obľiva | obloha | obluda | obludný | oblúk | obmedzenec | obmedzenie | obmedzenos» | obmedzený | obmedzi» | obmedzova» | obmedzujúci | obmena | obmeni» | obnaľený | obnaľi» | obnaľovanie nezvetraných hornín | obnos | obnosený | obnosi» | obnovovateµ | obohna» | obojaký | obojstrannos» | obopláva» | obor | oboznámi» | obozretne | obozretnos» | obozretný | obrad | obradný | obranná reakcia | obranný mechanizmus | obrás» | obrátene | obrátený | obráti» | obráti» sa | obratne | obrázkové písmo | obrazný | obrazotvornos» | obra» | obrna | obrovitý | obrovský | obruba | obrubník | obrúsi» | obrys | obsadi» | obsah | obsahova» | obscénnos» | obscénny | obsiahnutý | obsiahnu» | obsluha | obsluhova» | obsluľné | obstaranie | obstarávanie | obstá» | obtiaľ | obtiaľne | obtiaľny | obtoči» | obuąok | obvinenie | obvini» | obviňovanie | obvykle | obyčaj | obyčaje | obyčajne | obyčajný | obydlie | obyvatelia | obyvateµ | obyvateµstvo | obýva» | obzvláą» | ob»aľova» | obµuba | obµúbenec | obµúbenos» | obµúbený | ocajchova» | očakáva» | očarova» | očarujúci | oceán | ocenenie | oceni» | očernenie | ochabnutý | ochabova» | ochka» | ochladi» | ochotný | ochrana | ochranca | ochranný | ochraňova» | ochromi» | ochudobni» | oči | očíslova» | očista | očistenie | očis»ovanie | očividne | očividný | očkova» | očucha» | od tej chvíle | od tej doby | odąkodné | odąkodnenie | odąkodni» | odątiepi» sa | odbor | odborné názvoslovie | odborník | odborný | odborný výraz | odborová organizácia | odbory | odcestova» | odchýlka | odčítanie | odčíta» | odcudzenie | odcudzi» | oddanos» | odda» | oddelene | oddeµova» | oddiel | oddych | odev | odfarbi» | odfarbi» sa | odhad | odhadnú» | odhalenie | odhali» | odhodlaný | odie» | odís» | odkaz | odklada» | odklon | odklonenie | odkroji» | odkrytie | odkry» | odkúpi» spä» | odkvapkáva» | odlíąi» | odliąný | odliąova» | odliąova» sa | odloľi» | odlomi» | odlúčenie | odlúči» | odlúči» sa | odlupova» sa | odmena | odmeranos» | odmeraný | odmera» | odmietanie | odmietavý | odmieta» | odmlka | odmontova» | odmori» | odnauči» | odnauči» sa | odnies» | odnímajúci | odoláva» | odolnos» | odosielateµ | odosla» | odovzda» | odozva | odpad | odpadlík | odpadnú» | odpadový kanál | odpálenie | odpáli» | odpari» | odparovanie | odplata | odpláva» | odpočet | odpočinok | odpočítanie | odpočíta» | odpočíva» | odpočúvacie zariadenie | odpočúvanie | odpor | odporca | odpornos» | odporný | odporova» | odporúča» | odporuči» | odposluch | odpoveda» | odprata» | odprevadi» | odprosi» | odpudivý | odpudi» | odpudzujúci | odpustenie | odpusti» | odpúta» | odradi» | odradzujúci | odráľa» sa | odraz | odrazenie | odrenina | odreza» | odriekanie | odriekavý | odrieknu» | odroči» | odroda | odrodilec | odrovna» | odskáka» | odstraąi» | odstraąujúci | odstráni» | odstrči» | odstroji» sa | odstup | odstúpenie | odstúpi» | odstupňovanos» | odstupňova» | odsúdenec | odsúdenie | odsúdený | odsúdi» | odsudzovanie | odsudzova» | odsúhlasenie | odsunú» | odtajni» | odtlačok | odtok | odtrhnú» | odtrhnú» sa | oduąevnenie | oduąevnený | odvaha | odváľi» sa | odváľlivec | odváľny | odvar | odvedenec | odvedenie | odveti» | odvetvie | odvinú» | odvod | odvodenie | odvodenina | odvodi» | odvodnenie | odvodni» | odvodňovanie | odvodzovanie | odvolanie | odvola» | odvrhnú» | odvyknú» | odvyknú» si | odznak | odµahlý | odµud | oficiálne prijatie | oflinok | ohavne | ohavnos» | ohavný | oheň | ohlas | ohnisko | ohnivočervený | ohňovzdorný | ohnutie | ohnutý | ohnú» | ohobµova» | ohodnoti» | ohorok | ohovárač | ohovori» | ohrada | ohradenie | ohradi» | ohradi» sa | ohraničený | ohraničova» | ohria» | ohria» sa | ohromi» | ohromne | ohromný | ohyb | ohýbací | ohýbanie | ohýbanie slov | ohybnos» | ohybný | ohyzdný | ohµad | ohµaduplnos» | ohµaduplný | ojedinelos» | ojedinelý | okamih | okamľik | okamľite | okamľitý | okatý | okázalos» | okázalý | okienkový | oklama» | oklasifikova» | okolnos» | okolo | okomentova» | okovy | okráąli» | okradnú» | okraj | okraj chodníka | okrasa | okrasný | okrem toho | okruhliak | okultný | okúňa» | okupova» | okúzlený | okúzli» | okysliči» | okysličova» | okysličova» sa | okµuka | olej | oľeni» sa | oľiari» | olizova» | oľobráči» | oľran | olúpi» | omámenie | omámi» | omdlieva» | omdlie» | omeąka» | omilostenie | omnipotentne | omnipotentný | omnoho | omota» | omyl | onánia | onanovanie | oneskorenie | oneskorený | oneskorujúci sa | opačný | opačným smerom | opadáva» | opada» | opak | opakovaný | opakujúci sa | opáli» | opätovne | opatrne | opatrnícky | opatrnos» | opatrný | opatrova» | opatrovník | opä» | opeka» | opeka» na raľni | opeka» sa | opiera» sa | opierka | opilec | opilova» | opísaný | opísa» | opitos» | oplakáva» | oplati» | oplotenie | oploti» | oplýva» | oplzlý | opodiaµ | opodstatnený | opoji» | opomenú» | oponent | opora | oporná stena | oporný pilier | opotrebova» | opováľlivec | opovrhnutia hodný | opovrhnutie | opovrhova» | opovrhujúci | opovrľlivý | opráąi» | oprava | opravi» | oprávnene | oprávnenie | oprávnený | oprie» sa | optimizmus | opuchnutý | opuchnú» | opustený | opusti» | oranie | orba | orchester | organizácia | organizátor | organizova» | orkán | ortieµ | osada | osadník | osamelos» | osamelý | osamotenos» | osamotený | oschnú» | oscilova» | osia» | osídlenie | osídli» | osídµovanie | oslabenie | oslabi» | oslavovanie | oslavova» | oslni» | oslňujúci | oslobodenie | osloboditeµ | oslobodi» | oslovi» | osnova | osnovateµ | osoba | osobitný | osobitý | osobné | osobný stráľca | osol | ospevova» | ospravedlni» | ospravedlni» sa | ostatný | ostatok | ostentatívnos» | ostrá hrana | ostraľitos» | ostraľitý | ostrie | ostrie noľa | ostrieµaný | ostri» | ostrov | ostrovček | ostrý | ostych | ostýchavý | osuąi» | osud | osudný | osudový | osvedčenie | osveta | osvetli» | osvieľi» | osvieľujúci | osvojenie | osvojenie si | osvoji» si | otáčanie | otázka | otáµa» | otčina | otehotnie» | oteli» sa | otep | otočenie | otoči» | otoman | otrava | otrávi» | otravova» | otrepaná fráza | otročina | otroctvo | otrok | otupenie | otupenos» | otupi» | otvárací | otvor | otvorene | otvorenos» | otvorený | otvori» | ovál | oválny | overenie | overi» | ovláda» | ovládnu» | ovocie | ovzduąie | ozdoba | ozdoba vo vlasoch | ozdobi» | ozdobný | ozdoby | ozdravovňa | označenie | označi» | označkova» | oznam | oznámenie | oznámi» | oznámkova» | oznamova» | ozrejmi» | ozruta | ozubené kolo | ozvena | ozvučná doska |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |