Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: n

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: n ::

na brehu | na dôchodku | na druhú stranu | na juh | na penzii | na prízemí | na spadnutie | na súąi | na východ | na začiatku | na základe | na zvracanie | na µavej strane | náą | naąetri» | naąi» | naąkraba» | naą»astie | nabáda» | nabitý | nabi» | nablýska» | nabodnú» | náboj | nábojnica | náboľenský | náboľenstvo | nábreľie | nabrúsi» | nabudúce | načas | náčelník | načerpa» | nach | nachový | nachýlenie | nachýli» sa | náchylnos» | nachysta» | nachyta» | nacionálne | načisto | nacizmus | načmára» | nactiutŕhač | nácvik | nad hlavou | nadácia | nadąenec | nadąenie | nadąený | nadąený obdivovateµ | nadanie | nadaný | nadáva» | nadávka | nadbieha» | nadbytočný | nadbytok | nadchádzajúci | nadchnú» | nádejný | nádenník | nádhera | nádherný | nadhodnoti» | nadmerný | nadmieru | nádoba | nádobka | nadobudnutie | nadobudnú» | nádor | nadpis | nadpočetný | nadpriemerný | nadradený | nadrľaný | nádrľka | nadsadi» | nadsadzova» | nadto | nadutos» | nadutý | nadviaza» rozhovor | nadvihnú» | nadvihnú» sa | nadvláda | nádvorie | nafarbi» | nafta | nafúkanos» | nafúknutý | nafúknu» | nafúknu» sa | naháňajúci hrôzu | nahlas | náhle | nahneva» | nahnutie | nahnutý | nahnú» sa | náhoda | náhodný | nahor | náhorná ploąina | náhorná rovina | nahovori» | nahraba» | náhrada | náhrada ąkody | nahradenie | nahradi» | náhradné | náhradník | nahrávka | nahra» | nahrbi» | nahrbi» sa | nahromadený | nahromadi» | nahrubo | nahusti» | nahusti» sa | nahý | naisto | naivita | naivka | naivný | nájazd | naja» | najbliľąí | najdôleľitejąí | najlepąí | najmä | najmenej | najniľąí | najnovąí | najodµahlejąí | nájom | nájomca | nájomné | nájomník | nájomný dom | nájomný vrah | najskôr | najspodnejąí | nájs» | najvrchnejąí | najvyąąí | najvyąąí bod | najvzdialenejąí | nákaza | nakáza» | nakazený | nakazi» | nákazlivý | nakladateµ | naklada» | nákladný | náklady | naklíči» | náklon | naklonenie | naklonený | nakloni» | nakloni» sa | náklonnos» | nakoniec | nakopený | nákres | nakresli» | nákupný príkaz | nálada | naláka» | nalakova» | naleąti» | náleľitý | nálepka | nálev | nález | nalia» | naliehavo | naliehavý | namáha» sa | námatkový | namera» | námestník | námet | námetový | namieąa» | namieri» | namieta» | namojduąu | námorné sily | námorný | námorný lupič | namyslený | nanajvýą | naneą»astie | naničhodný | nános | nanuk | naočkova» | naopak | naordinova» | naostri» | naozaj | nápad | napáda» | nápaditý | nápadne | nápadník | napadnutie | nápadný | napáli» | naparfumova» | napätý | napchatý | napcha» | napcha» sa | nápev | napichnú» | napínavý | napína» | napísa» | náplas» | naplavenina | náplň | naplnený | naplni» | naplno | napnutý | napodobenina | napodobiteµ | napodobi» | napodobnenie | napodobňovateµ | napodobovanie | napodobova» | nápoj | napoji» | napoly | napomáha» | napomenutie | napomenú» | nápor | náprava | napravenie | napravi» | napravi» sa | nápravné zariadenie | napravo | napred | naprieč | náprsná taąka | napuchnutý | napuchnú» | napumpova» | napusti» | naráľka | naraz | narazi» si | nárečie | nárek | nariadenie | nariadi» | nariekanie | narieka» | narkoman | narkotikum | náročný | národ | narodenie | národné | národný park | národný socializmus | narovna» sa | narýchlo | narysova» | násada | nasadnú» | nasávanie | nasáva» | naschvál | nasiaknutý | násilie | násilník | násilný | násilný čin | nasklada» | následne | následný | nasledovateµ | nasledovník | nasledujúci | naspamä» | naspodku | naspori» | nastávajúci | nastáva» | nástenka | nastoli» | nástraha | nástup | nástupiąte | nastúpi» | nastupujúci | nasvedčova» | nasycova» | násyp | nasýtený | nasýti» | nasýti» sa | náter | natiahnu» | natiahnu» sa | natlačený | natlači» | natĺc» | natrieska» | nátrubok | nátura | nauči» sa | náučný | náučný slovník | náuka | náustok | navádzajúci na zlé | navádzanie | navádza» | návąteva | návątevník | navątívi» | naveky | naverbova» | naviac | navigova» | navijak | navíja» | navlas | navľdy | navliec» | návnada | navnadi» | návod | navodi» | navoňaný | navoňa» | navŕąi» | navráti» sa | navrch | navrchu | návrh | návrhár | navrhovateµ | navyąe | navyknú» | navyknú» si | navzdory | nazdar | naznačova» | náznak | názor | názorný | názov | nazva» | názvoslovie | nazýva» | naµavo | neąetrnos» | neąetrný | neąika | neąikovný | neąkodný | neąkolený | neąvár | neą»astie | neą»astný | nebesá | nebesky | nebezpečie | neblahý | nebo | nebodaj | nebojácnos» | nebojácny | neboľtík | nebývalý | nečakaný | nečestný | nechápavý | nechápa» | nechutný | nechu» | nečinnos» | nečinný | nečistota | necítiaci | necítiaci sa dobre | necudný | neďaleký | nedávny | nedbalý | nedba» | nedefinovateµný | nedeliteµný | nedlho | nedobrovoµný | nedoceni» | nedočkavý | nedodrľa» | nedokonalos» | nedokonalý | nedokončený | nedopatrenie | nedopečený | nedorastený | nedorobený | nedorovnaný | nedorozumenie | nedosiahnuteµnos» | nedosiahnuteµný | nedospelos» | nedospelý | nedostačujúci | nedostatočný | nedostatok | nedostupnos» | nedostupný | nedotknuteµnos» | nedotknuteµný | nedotknutý | nedouk | nedovarený | nedôverova» | neduh | neekonomický | nefaląovanos» | nefaląovaný | neformálny | negácia | negatívny | neger | negramotný | neharmonický | nehlučný | nehmotný | nehnutý | nehoda | nehodiaci sa | nehodnotná vec | nehospodárny | nehybný | nehynúci | nehµadiac na | neistý | nejasnos» | nejasný | nejednota | nekomplikovaný | nekompromisný | nekonečnos» | nekonečný | nekultivovaný | nekvalifikovaný | nekvalitný | neľ | neláskavý | nelegálny | neľivo | neľivotný | neľivý | neľný | nemajúci záujem | nemateriálny | nema» | nemehlo | nemeniaci sa | nemennos» | nemenný | nemiestne | nemiestny | nemilosrdný | nemilos» | nemilý | nemluvňa | nemoc | nemocný | nemohra | nemohúcnos» | nemoľný | nemorálny | nemotorný | nemravný | nemúdry | nemý | nemytý | nenáboľenský | nenápadný | nenáročný | nenásytník | nenásytnos» | nenásytný | nenávistný | nenávis» | nenormálny | nenútenos» | nenútený | neobmedzenos» | neobmedzený | neobratnos» | neobratný | neobutý | neobvyklý | neobyčajný | neobývaný | neočakávane | neočakávaný | neochotne | neochotný | neodborník | neodborný | neodbytný | neodkladný | neodmysliteµný | neodôvodnenos» | neodvolateµný | neohrabanos» | neohrabaný | neohrozenos» | neohrozený | neohybný | neopísateµný | neopodstatnený | neostrieµaný | neostrý | neotesaný | neovládateµný | neovplyvnený | nepatričný | nepatrný | nepekný | nepevný | neplánovaný | neplecha | neplnoprávny | neplodný | nepoąkodený | nepoąkvrnenos» | nepochopenie | nepochopi» | nepochybne | nepochybnos» | nepochybný | nepočítaný | nepoctivý | nepodarený | nepodari» sa | nepodloľenos» | nepodpísaný | nepokoj | nepokojný | nepomerný | nepopierateµný | neporiadny | neporiadok | neporozumenie | neporozumie» | neporuąený | neporuąiteµný | neposluąnos» | neposluąný | neposlúchajúci | neposlúcha» | nepostačujúci | nepostrehnuteµný | nepotrebný | nepovinný | nepozornos» | nepozorovateµný | nepravdivos» | nepravdivý | nepravidelnos» | nepravidelný | neprávos» | nepravý | nepredstieraný | nepredvídaný | nepremennos» | nepremokavý pláą» | nepresný | nepretrľite | nepretrľitý | nepriamy | nepriateµský | nepriateµstvo | nepriazeň | nepriaznivý | nepria» | neprieduąný | nepriehµadný | nepriesvitný | nepríjemnos» | nepríjemný | neprikráąlený | neprimeraný | nepripravený | neprirodzený | neprístupný | neprítomný | neprívetivý | neprofesionál | neprospech | nerád | nerast | nereagujúci | nereálny | nerestný | nerovnaký | nerovnomernos» | nerovnoprávny | nerovnos» | nerovný | nerozbitný | nerozhodne | nerozhodný | nerozumnos» | nerozumný | nerozváľny | nervozita | nervózny | neschopný | neschváli» | neschvaµovanie | neschvaµova» | nesčíselný | neskladný | neskorý | neskrátený | neskrotný | neskrývaný | neskúsený | neskutočný | nesluąnos» | nesluąný | neslýchaný | nesmelos» | nesmelý | nesmierny | nesmrteµný | nesnaľivý | nesolventnos» | nespa» | nesplni» | nespočetný | nespokojenec | nesporne | nesporný | nespôsobilý | nespoµahlivý | nesprávne | nesprávny | nespravodlivos» | nespútaný | nestabilný | nestálos» | nestály | nestrannos» | nestranný | nestriedmos» | nesúhlas | nesúhlasi» | nesúlad | nesúmernos» | nesúmerný | nesúzvučný | nesymetrický | nesympatický | netajený | netaktnos» | netaktný | netelesný | netrpezlivý | netvor | neúčas» | neučesaný | neúčinnos» | neúctivý | neúmyselný | neumytý | neúnavný | neúplný | neuposlúchnutie | neupravený | neúprimný | neúprosný | neúsluľný | neúspeąný človek | neúspech | neuspie» | neuspokojivý | neusporiadaný | neustály | neústrojný | neústupnos» | neústupný | neutíchajúci | neutrálny | neuvedomelý | nevąedný | nevąímavos» | nevąímavý | nevąimnú» si | neveątiaci nič dobrého | nevedomos» | nevedomý | neveriaci | neveri» | nevetraný | neveµký | nevhodné | nevhodný | neviazaný | neviestka | nevinný | nevítaný | nevnímateµný | nevôµa | nevoµník | nevraľivos» | nevratný | nevrlý | nevtieravý | nevychovanec | nevychovanos» | nevychovaný | nevyčísliteµný | nevyhnutnos» | nevyhnutý | nevýhoda | nevyhovujúci | nevyjadriteµný | nevýkonný | nevypočítateµný | nevypovedaný | nevyrovnaný | nevyslovený | nevýslovný | nevyspytateµný | nevysvetliteµný | nevyváľený | nevzdelanec | nevzdelanos» | nevzdelaný | nevzhµadný | nevµúdny | nezabudnú» | nezachytiteµný | nezahrotený | nezákonný | nezáľivný | nezaručený | nezasiahnutý | nezaujatos» | nezaujatý | nezáujem | nezávaľný | nezávislos» | nezávislý | nezbeda | nezbednos» | nezbedný | nezdar | nezdolný | nezdravý | nezdvorilos» | nezdvorilý | nezhoda | nezlomný | nezlučiteµnos» | nezmieriteµný | nezmysel | nezmyselný | neznaboh | neznalos» | neznalý | neznámy | neznateµný | nezodpovednos» | nezodpovedný | nezprostredkovaný | nezrelos» | nezrelý | nezrovnateµne | nezrovnateµný | nezruąiteµný | nezúčastnený | nezvaný | nezvaný hos» | nezvestný | nezvratný | nezvyklý | neµahký | neµúbos» | neµútostný | nič | ničivý | niči» | ničomník | ničomnos» | ničomný | ničotný | nie | niekam | niekdająí | niekde | niekedy | niekoµko | niekoµko desiatok | niekto | nies» | nikam | nikde | níľina | nimród | nízky | ni» | noąa | nočný podnik | nositeµ | nosník | nôta | notes | notorický | notorik | nováčik | novátor | novátorský | novinár | noviny | nový | nuda | nudný | nudný človek | núdza | ňufák | nukleárny | nula | numerický | nútenie | nútený | núti» | nutkanie | nutne | nutný | nymbus |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |