Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: m

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: m ::

maąina | maąkrta | maąµa | mačacia hlava | máča» | mačiatko | mačička | mág | mágia | magický | magnát | mail | maják | majestát | majestátny | majetný | majetok | majiteµ | majiteµ pôdy | majorita | majster | majstrovské dielo | majstrovský kus | majúci pekný tvar | majúci strach | mäkký | malebný | malér | maličkos» | maličký | malinký | málo | málokedy | málokrvnos» | maloletý | malomestský | malý | malý pozemok | mama | mamička | mámivý | manaľér | manaľérka | manéľ | manéver | mánia | maniacky | maniak | manifest | manipulova» | manľel | manľelský stav | manľelstvo | maňuąky | manuál | manuálne | mapova» | marioneta | mari» | marmeláda | márni» | márnotratný | martýrium | masa | masaker | masakrova» | masáľ | masírovanie | masív | maska | maskovanie | maskova» | mastenie | mastičkár | masturbácia | materiál | materiálny | maternica | materská ąkola | mätúci | máva» | maximálne | mazadlo | mazanie | mazaný | mazivo | maznáčik | mazµavos» | ma» na mysli | ma» námietky | ma» nedostatok | ma» obavu | ma» platnos» | ma» pochybnosti | ma» prevahu | ma» sa | ma» strach | ma» súcit | ma» úspech | ma» v úmysle | ma» vo zvyku | ma» zlos» | maµba | mdloba | mdlý | meander | meątiak | meą»an | mečanie | meča» | mecenáą | mech | mechanik | mechanizova» | mečík | medaila | medicína | medicinálne | medikament | medza | medzera | medzinárodný | medziµahlý | medzná hodnota | medzník | mejl | mekota» | melancholický | meli» | melódia | melodický | memorova» | mena | menątruácia | menej | meniaci sa | menič | meno | menova» | menovka | menový | meradlo | meravý | mera» | merítko | mesiac | mesto | méta | metalurgický | meter | metla | metóda | metro | mi | mias» | mieąanec | mieąanie | mieąa» | mieąa» sa | mieni» | miera | mierenie | mierka | mierni» | miernos» | mierny | miesenie | miestnos» | miestny | miestoprísaľné prehlásenie | migrácia | migrova» | miha» | miha» sa | mihotanie | mihota» sa | mikrób | mikroorganizmus | milá | miláčik | milenec | milo | milosrdenstvo | milosrdný | milostný | milostný pomer | milos» | milovaný | milý | mimo | mimoriadny | mimozemský | minca | minerál | miniatúra | miniatúrny | ministerský predseda | minulos» | minulý | mínus | minúta | minú» | minú» sa | misa | miska | mizantrop | mizerný | mizivý | mládenec | mladík | mladistvý | mlados» | mladý | mladý človek | mladý vojak | mláka | mláti» | mlčanlivos» | mlčanlivý | mlčky | mliekarenská výroba | mliekarenstvo | mňa | mne | mních | mnoho | mnohostranný | mnohouholník | mnoľi» | mnoľstvo | mnou | mobil | mobilita | moc | močarina | mocenstvo | močiar | moči» | mocnár | mocniteµ | mocný | môc» | moderný | modistka | modla | modlenie | modlika» | modlitby | modlitebňa | modli» sa | módny | modrá odroda korundu | modrina | mohutný | mokraď | mokrý | moľno | moľnos» | moľný | moment | monarcha | monarchista | monątruózny | monitorova» | monochromatický | monolitický | monotónnos» | monumentálny | morálka | morálny | more | morový | most | mota» | motív | motivácia | motívový | motorický | motúz | mozog | mráčik | mrači» sa | mračno | mrąina | mrak | mrav | mravný | mravouka | mravy | mrazivý | mrcha | mrda» | mreľa | mrhanie | mrha» | mrholi» | mrieľka | mrk | mrka» | mŕtvica | mŕtvo | mŕtvy | mruča» | mrvi» | mrzači» | mrzák | mrzie» | mrzút | mrzutos» | muąµa | mučiteµ | mučivý | muči» | múčka | mudrc | mudrlant | múdry | múka | muky | muľ | muľíček | muľný | muľský | muľstvo | multilaterálny | mumlanie | mumla» | munícia | muzika | muzikant | myąlienka | myąlienky | myka» | myknú» | mylný | mylný dojem | myseµ | myslie» | myslím | mystický | mýtický | mýtus | mzda |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |