Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: l

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: l ::

labilný | labuľník | labyrint | lačnie» | lacný | ladi» | ladnos» | ladný | lahôdka | lahodnos» | lahodný | laický | laik | lajno | lak | lákadlo | lákanie | lákavý | láka» | lakomec | lakomý | ľalár | ľalárnik | ľaloba | ľalobaba | ľalobca | ľalospev | ľalosti» | ľalostný | ľalúdok | lamentova» | laminát | laminátový | laminovaný | lampa | lapália | lapsus | ľargón | ľart | ľartova» | ľartovný | larva | láskavo | láskavos» | láskavý | láska» | ľasnú» | lastúra | láta» | latencia | laterálne | látka | ľatva | lavica | lavička | lávka | leątidlo | leąti» | lebo | ledač | legálnos» | legálny | legenda | legislatíva | legitimácia | legitímnos» | legitímny | ľehna» | lehota | lekárnik | lekársky predpis | lekcia | ľelanie | ľelateµný | ľela» | ľelezitý | ľeleznatý | ľelezný | leľiaci | ľelie» | lem | lemova» | len | lenivos» | lenivý | lenľe | leňoąi» | leňoąka | leňoch | ľenskos» | ľenstvo | leopard | lepąí | lepąi» sa | lepenka | lepiaci | lepivý | lepkavos» | lepkavý | leptavý | ľeravý | lesa | lesík | lesk | lesklý | lesknú» sa | lesnatý | lesný | les» | leták | letargia | letargický | letec | letie» | letmo prečíta» | letmý | leto | letopisy | letora | letova» | letovisko | leukoplast | lexikograf | lexikón | liąaj | ľiačka | ľiadateµ | ľiada» | ľiadny | ľiadostivos» | ľiadostivý | ľiados» | ľiaduci | liahnu» sa | liąiak | líąi» | líąi» sa | ľiak | líąka | ľiali» | ľiara | ľiarenie | ľiariaci | ľiarivý | ľiari» | ľiaruvzdorný | ľiaµ | ľiaµbohu | libela | liberalizmus | liberálny | lichotenie | lichotivý | lichoti» | lichôtky | líči» | ľidovstvo | liečba | liečebný | liečenie | liečivý | lieči» | lieči» sa | lieh | liehovina | liek | ľieravý | liez» | liga | limit | lingvistika | ľírny | listina | listiny | listova» | litera | literát | ľivica | ľivičný | ľivi» | ľivi» sa | ľivo | ľivobytie | ľivočíąny | ľivočíąstvo | ľivočích | ľivot | ľivotaschopnos» | ľivôtik | ľivotná dráha | ľivotnos» | ľivotný | ľivotopis | ľivý | ľivý inventár | líza» | ľi» | ľi» v nepriateµstve | ľliabik | ľliabok | lľivos» | lľivý | ľltnú» | ľmurka» | ľnec | ľobrač | ľobrácky | ľobrák | ľobranie | ľobra» | ľobrota | ľoch | loď | loďka | lodný | lodný denník | logickos» | logický | logika | lojalita | lokaj | lokalizova» | lokálny | lokomotíva | loľ | ľoldnier | lôľko | ľonglér | lono | lopota | lopoti» sa | lopta | loptička | lós | lotor | lov | lovec | ľoviálny | ľráč | ľranica | ľravos» | ľravý | ľra» | ľrď | ľreb | ľriedlo | ľrút | lúąti» | ľuchnú» | lucifer | lukratívny | ľula | ľúľoµ | luminiscencia | lump | ľumpa | lup | lupa | lúpa» sa | lúpeľník | lúpenie | lupič | lúpi» | lupka» | ľurnál | ľurnalista | ľuva» | luxus | luxusný | lymfa | lynč | lynčovanie | lysý | ľµab |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |