Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: h

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: h ::

hádam | hádanka | háda» sa | hádes | hadí | hadovitý | hádzanie | háj | háji» | hala | halda | hali» | halový | halucinácia | haluz | hanba | hanblivý | handicap | handra | handrkovanie | hanobenie | hanopis | haraburdie | harmónia | harmonický | harmonizova» | harmonogram | hasák | hati» | háv | havária | háveď | haviar | hazard | hazardná hra | hazardova» | hektický | helénsky | helma | hemľenie | hendikep | herec | hergot | hermetický | heroický | hierarchia | hieroglyfické písmo | história | historik | historka | hit | hláąka | hladina | hladi» | hladka» | hladký | hladný | hladova» | hladový | hlásateµ | hlása» | hlásenie | hlasitý | hlasne | hlasovanie | hlasova» | hlasový | hlava | hlava rodiny | hlavička | hlavne | hlavný | hlavolam | hĺba» | hĺbenie | hĺbi» | hlboko vtisnú» | hlboký ľiaµ | hlesnú» | hliadka | hliadkova» | hlien | hlt | hlúčik | hlučný | hlupáčik | hlupák | hlúpos» | hlúpy | hmatateµný | hmata» | hmla | hmota | hmotný | hna» | hna» sa | hnev | hneva» sa | hniezdi» | hnijúci | hniloba | hnilobný | hnisajúci | hni» | hnoj | hnojisko | hnoji» | hňup | hnus | hnusne | hnusný | hnutie | hnú» sebou | hobby | hoblina | hobµova» | hoci len | hocikto | hod | hodenie | hodla» | hodnos» | hodnota | hodnotný | hodnoverný | hody | hojivá mas» | hojivý | hoji» | hoji» sa | hojne | hojnos» | hojný | hold | holič | holota | holý | homogénny | hon | honba | honi» | honi» sa | honosný | hopka» | hopsanie | hopsa» | hora | horda | hore | hore nohami | horekova» | horiaci | horlivý | horolezectvo | horor | horská búda | horúci | horúčka | hospodár | hospodárnos» | hospodárny | hospodárstvo | hostina | hostinec | hostinský | hos» | hotový | hovädzí | hovno | hovor | hovorca | hovorený | hovori» | hovori» zreteµne | hovorový | hra | hraba» sa | hrabivos» | hrabivý | hráč | hracia plocha | hračka | hrad | hrada | hradba | hradba z kolov | hradisko | hrádza | hranica | hraniči» | hraničný kameň | hranie | hravý | hra» sa | hrb | hrbi» | hrbi» sa | hrboµ | hrboµatý | hrboµček | hrdina | hrdinný | hrdinský | hrdlo | hrdos» | hrdý | hrdza | hrdzavý | hreąiaci | hrebeň | hrebienok | hrieąnik | hrieąny | hriech | hrmie» | hrnček | hrniec | hrnú» sa | hrom | hromada | hrot | hrôza | hroziaci | hrozi» | hrozi» sa | hrozný | hrôzostraąný | hrubos» | hrubý | hruď | hrudné | hrýz» | huba | hubica | hučanie | huča» | hudba | hudobník | húf | húkačka | hukot | hulvát | humanita | humbug | humorista | humorný | huňa | huňatý | húpanie | húpa» | hurikán | huspenina | hustilka | hutnícky | hvezdárstvo | hviezda | hvízda» | hvizdnú» | hýba» | hýba» sa | hybrid | hymnus | hypotetický | hypotéza | hýrenie | hýrivý | hýri» | hµada» | hµadisko |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |