Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: b

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: b ::

baąta | bábka | babračka | babrák | babroą | baburence | baburiatka | baburky | bácha» | bachnú» | bachor | bachratý | bádanie | bádateµ | badateµný | báda» | bagáľ | bagatelizova» | bahniatka | bahnisko | bahno | bahurina | báj | báječný | báji» | bájny | bakąią | baklaľán | baktéria | bál | balácha» | baladický | balamuti» | baľant | balast | baľina | bali» | baluąi» | balvan | balzam | baňa | banalita | banálnos» | banálny | baňatý | banda | bandita | baníctvo | baník | banka | bankár | banket | bankrot | banova» | bar | báraký | baránok | barbar | barbarstvo | barel | bariéra | barina | barometer | barón | bársaký | basa | báseň | básni» | basová gitara | bastard | batéria | batoh | batoľina | bavi» | bavi» sa | báza | bazén | bázický | bázlivec | bázlivý | bá» sa | bdelos» | bdelý | bdie» | beątiálny | beča» | bedač | bedáka» | bedár | bedári | bedlivý | bedli» | bedrá | beh | beľný | beľný jav | benefit | benevolentný | besiedka | besni» | bez chrbtovej kosti | bez ladu a skladu | bez ľivota | bez obalu | bez ohµadu na | bez okolkov | bez príčiny | bez prípravy | bez prostriedkov | bezboľný | bezcharakterný | bezchybne | bezcitnos» | bezdôvodne | bezdôvodný | bezduchý | bezhlučný | bezmenný | bezmyąlienkovitý | beznádej | beznádejný | bezobsaľný | bezočivý | bezodkladne | bezohµadnos» | bezohµadný | bezpečie | bezpečnostná schránka | bezpodmienečný | bezprávie | bezprávny človek | bezprecedentný | bezstarostný | beztvarý | bezúhonnos» | bezúhonný | bezuzdný | bezvedomie | bezvládie | bezvládny | bezvlasý | bezvýhradný | bezvýznamná osoba | bezzásadový | biblia | bičovanie | bičova» | bieda | biedny | bifµova» | bilancia | bilaterálny | binárny | biografia | bitevné pole | bitie | bitka | bitúmen | bituminózny | biznis | bi» | bi» sa | blaho | blahobyt | blahodarný | blahoprianie | blahosklonný | blahovôµa | blamáľ | blanketa | blankyt | blankytný | blato | blatový | blázni» | bláznovstvo | blbec | blbnú» | blbos» | blednú» | bledý | blikanie | blika» | blíľi» sa | blízkos» | blízky | blok | blokova» | blond | blud | bludička | bludisko | blúdi» | blúznivec | blúzni» | bobor | bobria koľuąina | bočné | bodanie | bodavá boles» | bodec | bodkovaný | bodnutie | bodnú» | bodµavý | boh | bohatier | bohatiersky | bohatstvo | bohatý | bohuľiaµ | boj | bojazlivý | bojisko | bojova» | bojové pole | bojovník | bojovnos» | bojovný | bojový duch | bokom | boľeka» | boles» | bôľik | boľský | bomba | bombardova» | bombastický | bonbón | borec | borina | borovica | borovicový les | bosorka | bosý | bozk | bozkáva» sa | bôµ | boµąevik | boµavé miesto | boµavý | brak | bralo | brána | branec | bránenie | bráni» | bráni» sa | bránka | bratanec | brata» sa | bratranec | bratríčkova» sa | bratstvo | bravúra | Brit | brloh | brnka» | brnknú» | brok | broľúra | bruąko | brucháč | bruchatý | brucho | bruneta | brúsi» | brusliak | brutálne | brutálny | brutto | brvno | búąenie | búąi» | bubák | bublanie | bubla» | bubon | buch | búcha» | buchnú» | bucµatý | búda | budi» | búdka | budovateµ | budova» | buďte tak láskavý | budúci | bufet | bujarý | bujnos» | bujný | bulvár | bum | bungalov | buničina | bunker | burácanie | buráca» | burič | búrka | bydlisko | byrokrat | bystros» | bystrý | byt | bytie | bytos» | bytová jednotka | bývalý | býva» | by» | by» dlľný | by» hoden | by» jednou z príčin | by» následkom | by» neposluąný | by» nerozhodný | by» otcom | by» platný | by» podporou | by» príčinou | by» pripravený | by» v prevádzke | by» v rozpore | by» v spore | by» v zhode | by» vhodný | bzučanie | bzuča» | bzukot |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |