Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: ď

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: ::

ďaląí |

:: ::

dáľď | dáľďovka | ďaleko | ďaleký | dáma | dámska toaleta | dámsky záchod | daň | daný | darebácky | darebáctvo | darebák | dari» sa | darmoąµap | darova» | dáta | datova» sa | dav | dáva» | dáva» pozor | dávi» | dávkova» | dávno minulý | dávnovek | dávny | da» | da» bokom | da» do poriadku | da» do zástavy | da» najavo | da» oprávnenie | da» padáka | da» prezývku | da» sa | da» sa do poriadku | da» spä» | da» sµub | da» znamenie | dba» | de facto | deąifrova» | deąpekt | debata | debatova» | debetné účty | debil | decentný | decht | decko | dedičný | dedičstvo | dedikova» | dedina | dedinský | dedo | dedukova» | defekt | defektný | definícia | definitívny | definovanie | definova» | deformácia | deformita | deformovaný | defraudácia | defraudova» | degenerova» | degradácia | dejepisec | dejiny | deka | dekadencia | deklamačný | deklarácia | dekontaminova» | dekorácia | dekoratívny | dekrét | delegát | delegova» | delikátny | deli» | deli» sa | demaskova» | dementi | dementný | dementova» | demisia | demolova» | démon | démonicky zvodná ľena | demontova» | denná dávka | denník | denný | dentista | denudácia | denunciant | depilačný krém | depilačný prostriedok | depozitár | deprimova» | deravý | derivácia | derivát | des | desi» | desi» sa | despota | despotizmus | destilát | determinujúci | detinský | detonácia | detonova» | dezert | dezertér | dezertova» | dezinfekčný prostriedok | diabol | diabolský | diadém | diagonála | diagonálne | diąkrécia | dialekt | diamant | diár | diątanc | dielňa | dielo | dierkovaný | die»a | die»atko | diferencovanos» | diferencova» | diktátorský | diktátorstvo | diktatúra | diktova» | dilema | díler | diletant | dimenzia | diplom | diplomatický | direktíva | disharmónia | disk | diskant | diskrétnos» | diskrétny | diskusia | diskutabilný | diskutér | diskutova» | disonancia | disperzia | displej | disponova» | distingvovaný | distribútor | div | diváci | divadelný | diván | díva» sa | divi» sa | divný človek | divoąka | divoch | divočina | divoko | divoký | divý | dlaľobná kocka | dľbán | dľbánok | dľber | dľem | dľentlmenský | dlhopis | dlhy | dľínsy | dlľi» | dĺľka | dlľnícke účty | dlľný úpis | dneąný | dneąok | dni | do sýtosti | doąiroka | doątička | doba | doba rozkvetu | dobehnú» | dobový | dobrácky | dobre | dobro | dobročinný | dobromyseµný | dobrosrdečne | dobrosrdečný | dobrota | dobrovoµný | dobudova» | dobytok | dobyvateµ | dobýva» | doby» | dočasný | dôchodca | dôchodok | docieli» | dočka» | dodatočne | dodatok | dodávanie | dodávateµ | dodrľova» | dodrľujúci | dohad | dohadovanie | dohliada» | dohna» | dohna» k ąialenstvu | dohoda | dohodnú» | dohodnú» sa | dohoni» | dohotovi» | dohovor | dohovori» sa | dohromady | dojedna» | dojem | dojná krava | dojnica | dôkaz | dokázateµný | dôkazný | dokazova» | dokazujúci | doklad | dôkladne | dôkladný | doklady | dokonale | dokonalý | dokonaný | dokona» | dokonči» | dokopy | doktrína | dokument | dokumentácia | dokumenty | doľadova» sa | dole | dôleľitos» | dôleľitý | dôleľitý okamľik | dolina | doloľi» | dolova» | dolu hlavou | dom | domáci | domácnos» | domestikova» | dominova» | domkár | domnelý | domnienka | domorodý | domov | dômysel | dômyselný | donáąač | donáąa» | donchuan | donkichot | donucovací | donúti» | dopad | dopisovanie | dopisovateµ | doplati» | doplatok | doplnkový | doplnok | dopoludnia | doporučenie | doposiaµ | dopravca | dopravník | dopravný pás | dopravova» | doprevádzaný | dopria» | dôraz | dorobi» | dorozumie» sa | doruči» | doručovateµ | dosadnú» | dosah | dosiahnuteµnos» | dosiahnuteµný | dosiahnu» | dosiahnu» vrchol | dosiaµ | doska | dôsledok | doslov | dospievajúci | dospievanie | dospie» | dostači» | dostačujúci | dostatočný | dostava» | dosta» | dosta» sa | dôstojný | dostupnos» | dostupný | dosvedči» | dosvedčujúci | dosýta | dos» | dos» dobrý | dotazník | doterająí | dotknutý | dotyčný | dotyk | dôverčivos» | dôverčivý | dôverník | dôvernos» | dôverný | dôverova» | dôverujúci | dôveryhodný | dôvetok | doviez» | dôvod | dovoláva» sa | dovolenie | dovolený | dovoli» | dovoz | dovoµova» | dovŕąený | dovŕąi» | dôvtip | dozera» | dozor | dozretý | dozrie» | doµava | drahocenný | drahokam | drahý | drak | dráľdenie | dráma | dramatické umenie | dramatický | drancovanie | drancova» | dravé zviera | dravec | dravos» | dra» sa | dreň | drevo | drhnú» | driapa» sa | driemajúci | driema» | drie» | drie» sa | dril | drina | drísta» | drkota» | drľadlo | drľa» na uzde | drľa» sa | drľgroą | drľiac sa faktov | drľiak | drľiteµ | drmoli» | drnča» | drnka» | drobi» | drobi» sa | drobná | drobnomaµba | drobnos» | drobný | drobunký | droga | droli» sa | druh | druhoradý | druhotný | druhý | druhý krát | druľba | druľica | druľina | druľnos» | druľný | druľstevné hospodárstvo | druľstvo | drzos» | drzý | duąa | duąevne chorý | duąevný otras | dúąok | dubleta | duch | duchaplnos» | duchaplný | duchaprítomný | duchovenstvo | duel | dueto | dúfa» | dúhový | duľina | duma» | dunenie | dunie» | duo | duplikácia | dvadsa» | dvadsiatka | dvanás» | dvere | dvojaký | dvojčlenný | dvojica | dvojitý | dvojkový | dvojnásobný | dvojník | dvojstranný | dvojtvar | dvojzmyselný | dvojznačný | dvor | dvorana | dvorček | dvorec | dvori» sa | dýchavica | dýchavičnos» | dychtivos» | dychtivý | dychti» | dym | dymi» | dyňa | dynamická viskozita | dynamickos» | dynamika | dynamo |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |